GB Heerenveen: Gaat kwartiermaker zich ook bezighouden met ijshockeyhal?

Foto: Gewoan Dwaan/Douwe Bijlsma

HEERENVEEN - De fractie van GB Heerenveen heeft kennis genomen van de inschakeling van de heer Eringa als kwartiermaker om de financiële problemen bij Thialf op te lossen.

GB Heerenveen heeft daar reeds in het voorjaar tijdens de commissievergadering nadrukkelijk voor gepleit en is verheugd over de keuze.

Wat niet duidelijk uit de berichtgeving naar voren komt is of de kwartiermaker zich alleen maar bezighoudt met de 400 meter baan of ook met de ijshockeyhal. Ook deze hal kent de nodige problemen die op korte termijn om een oplossing vragen. De hal is immers een belangrijk onderdeel van het sportimago van de gemeente Heerenveen en instandhouding is noodzakelijk om aan dat imago geen afbreuk te doen. Nog afgezien van het belang voor de gebruikers uiteraard, nu en in de toekomst.

In verband daarmee heeft de fractie van GB Heerenveen de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Zit het college/de gemeente ook aan tafel en zo nee, waarom niet.
2. Is de ijshockeyhal ook onderdeel van de verkenning van de heer Eringa en zo nee, waarom niet.
3. Zit de ijshockeybond ook aan tafel bij de verkenning en zo nee, waarom niet.

Graag ziet de fractie de beantwoording op korte termijn tegemoet.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden