FNP stelt vragen over onrust rond voormalige school in Haskerdijken

HASKERDIJKEN - De FNP fractie in de gemeenteraad van Heerenveen heeft vragen aan het college gesteld over de  ontstane onrust rondom het gebruik van het voormalige schoolgebouw in Haskerdijken.

Het gebouw is in 2017 door Kensoor Wonen en Dagbesteding gekocht om het gebouw om te vormen tot een multifunctioneel gebouw voor ouderen.

Volgens omwonenden wordt het pand echter niet als zodanig gebruikt maar wordt het pand gebruikt voor permanente bewoning,  onder andere door verhuur van appartementen. Daarnaast beschuldigen de omwonenden van het pand de eigenaar (Kensoor) van het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie over het gebruik van het voormalig schoolgebouw. 

De buurt heeft over deze kwestie een brief naar de gemeente  gestuurd waarin ze vragen om een gesprek met de gemeente en Kensoor en handhaving van de eerder gemaakte afspraken.

De FNP heeft inmiddels naar aanleiding van de brief en gesprekken met omwonenden meerdere vragen over de onstane onrust gesteld aan het college gesteld. “Wy wolle witte hoe’t it sit”, aldus Alette de Jong. “it liket der op dat Kensoor oare bedoelingen mei it gebou hat, as dat de omwenjenden destiids foar holden is”.

Volgens de FNP wordt daarbij door de bewoners uitdrukkelijk gesteld dat ze  Plaatselijk Belang Haskerdijken-Nijbrêge  niet als gesprekspartner zullen accepteren omdat die volgens haar geen partij is en er een probleem is tussen omwonenden, Kensoor en de gemeente Heerenveen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden