De SP Statenfractie en SP Heerenveen dienen schriftelijke vragen in over Thialf

INGEZONDEN - Op 9 augustus, de week dat er een hittegolf begint, wordt bekend gemaakt dat er zomerijs ligt in Thialf. 

Een week langebaanijs kost E30.000,- per week en een week shorttrackijs kost E15.000,- per week. Volgens de berichten worden de kosten gedeeld tussen de schaatsers, de KNSB, het NOC*NSF en de 2 aandeelhouders provincie en gemeente.

De SP Statenfractie en SP Heerenveen willen graag weten welk aandeel door welke partij wordt betaald en hoeveel de provincie en gemeente dan moeten bijdragen. En niet onbelangrijk, waar dit van wordt betaald.

De kosten die Thialf heeft blijven een probleem, vooral als de coronagelden niet worden overgemaakt en zolang de zonnepanelen niet werken.

Zomerijs is een extra en een dure kostenpost. Stroom komt nu van WPF, maar ondanks dat de provincie ook daar aandeelhouder is, zal er een flinke energierekening komen te liggen.

Woordvoerders Hanneke Goede (SP Statenfractie) en Dimph van Ruth (SP Heerenveen): “Huishoudens hebben vanwege de hoge energieprijzen moeite met het betalen van hun energierekening. Wat voor signaal wil je als overheid afgeven met zomerijs?”

De SP-fracties hebben al vaker vragen gesteld over Thialf. Het huishoudboekje is niet op orde, de coronagelden zijn onzeker en daarmee ook de 2 miljoen subsidie vanuit provincie en gemeente, een verzekeringsprobleem en daarom een aanpassing aan de zonnepanelen, een nieuw energiecontract en daarmee een hoge energierekening. De rij met financiële problemen houdt niet op.
Wegen de kosten en financiële problemen nog op tegen de Status van Thialf?
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden