De Knipe is klaar met hardrijders, Heerenveen Lokaal stelt schriftelijke vragen

DE KNIPE - De fractie van Heerenveen Lokaal heeft vandaag schriftelijke vragen ingediend betreffende het verkeersgedrag van weggebruikers rondom en door het dorp de Knipe.

Ook is er een concept motie welke bij de griffie ligt om het college te vragen vanuit de gedachte van “Heerenveen Beter Bereikbaar” onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een rondweg om het dorp de Knipe. Dit idee van een rondweg is beslist niet nieuw en is in het verleden ook al diverse keren geopperd, de toenmalige colleges hadden hier niet de aandacht voor die het verdiende volgens Heerenveen Lokaal.

Heerenveen Lokaal constateert samen met aanwonenden van de Ds Veenweg, Meijerweg en het Meer dat de reconstructie van de Meijerweg niet het gewenste effect heeft gesorteerd betreffende het weggedrag van (asociale) weggebruikers. De omwonenden ervaren dat er structureel te hard wordt gereden. Dit probleem is er al vele jaren.


In de ochtenduren en namiddag rijd er veel woon werk verkeer vanuit Gorredijk en dorpen richting Jubbega De Knipe binnen. Ondanks de snelheid beperkende maatregelen wil men graag snel naar het werk en weer naar huis. Een rondweg kan voor weggebruikers een grote tijdwinst opleveren en mede daardoor minder stress en minder hardrijders in de Knipe.

Tractor op de weg

Aanwonenden van de Meijerweg hebben inmiddels zelf actie ondernomen door een tractor op de weg te plaatsen. Dit moet een afremende werking hebben. "Door een tractor te plaatsen op de kruising voor het café zien wij dan ook als een laatste middel om aandacht te krijgen voor het probleem van de te hard rijdende weggebruiker. (auto, bestelbus, vrachtauto, brommers en fietsers) . Wij hopen dat deze tractor die hoe dan ook een gevaar kan opleveren voor weggebruikers (met name fietsers) snel weer wordt verwijdert.Heerenveen lokaal begrijpt deze actie maar al te goed maar het mag geen gevaarlijke situaties opleveren" laat fractievoorzitter Age Hartsuiker weten.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden