Ate Eijer voor de 4e keer lijsttrekker FNP Hearrenfean

HEERENVEEN - De leden van de afdeling Hearrenfean van de FNP hebben zaterdag 18 december het programma en de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart vastgesteld.  

Een lijst met verassende namen. Lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Ate Eijer “Ik ha der bêst wol nocht oan mei dizze nije ploech’ zo zegt de man uit Jubbega die voor de 4e keer de kar mag trekken. “We ha in list  mei allegearre minsken by de earste 10 dy’t yn de mienskip woartele binne en dy’t goed witte wat der by de minsken libbet”.

Op de plek 2 staat Allette Kleefstra uit Nijhoarne. Alette gaat voor haar 2e termijn. De namen op de posities 3 tot en met  7 zijn nieuw op de lijst. 3e is Gerrit Jansen uit Heerenveen en op it 4e plak staat Alfred Plantinga, ook woonachtig uit Heerenveen maar net als Jansen een geboren “Skoatter”. 5e en 6e zijn de Heerenveners  Yvonn de Haan en Daniëlle Boonman. Op het  7e plak staat  Gerrit van Doorn uit Oudehorne. Bij de eerste 10 staan verder Poppe Hooijsma uit Mildam,  Germ Postma, uit Nieuwehorne en Johan Lukkes uit Heerenveen

“It programma, mei de titel “aard, skaal en karakter, lit sjen dat der neffens de FNP yn de gemeente Hearrenfean in soad mooglik is”, aldus Eijer. “ Mar wol moat  dêrby  sjoen wurde  nei de mooglikheden dy’t der binne en ek moatte de plannen passend wêze  by de omjouwing en it karakter fan de ynwenners. Mar we stean iepen foar nije ideeën en wolle graach foarút sjen”.  sa stelt Ate Eijer.

Basis van het programma zijn de  hoofditems van de provinciale FNP:  Wenjen,  Us wize fan libjen, Us lânskip en Us taal en kultuer,  met als belangrijkste speerpunt een antwoord op het probleem op de woningmarkt. “Foar Hearrenfean betsjut dit dat de FNP har hurd meitsje wol foar wenningbou, op it Hearrenfean mar ek yn de doarpen. Minsken moatte de kâns krije om te wenjen wêr’t se wenje wolle”.