Woningbouwcorporaties willen af van de verhuurdersheffing

HEERENVEEN - Woningbouwcorporaties willen af van de verhuurdersheffing. GroenLinks en PvdA dienen een voorstel in voor afschaffing. 

Met het geld dat ze overhouden, zouden ook Friese woningcorporaties nieuwe huurwoningen kunnen bouwen. Die zijn hard nodig.

De woningcorporaties pleiten al langere tijd voor afschaffing van de verhuurdersheffing. Het is een huurdersbelasting, vinden ze. Ze denken dat ze het geld beter kunnen inzetten dan de overheid, onder andere voor het bouwen van nieuwe huurwoningen. Met het geld dat ze overhouden, zouden ook Friese woningcorporaties nieuwe huurwoningen kunnen bouwen. Daar is een groot tekort aan. Maar dat is niet alles.

Lagere energiekosten

"We zouden heel graag geld willen steken in het verbeteren van de energieprestaties van woningen", zegt Jeannette Dekker, voorzitter van de Vereniging Friese Woningcorporaties. "Omdat mensen daardoor lagere energiekosten hebben. Dat is heel belangrijk om de woonlasten te kunnen betalen."

Dekker: "Maar ook leefbaarheid vinden we belangrijk. Dat we voor onze huurders kunnen zorgen dat ze een fijne plek hebben om te wonen." Dan gaat het bijvoorbeeld om, in samenwerking met zorginstellingen, woningen te bouwen voor ouderen die zorg nodig hebben.

Tegen bonussen

De heffing is destijds ingevoerd onder andere om te voorkomen dat woningbouwcorporaties grote reserves hebben en hun topmensen hoge bonussen geven. Aan de andere kant was het een maatregel om een gat in de overheidsbegroting te dichten. De overheid zal veel inkomsten kwijtraken als de verhuurderheffing wordt afgeschaft.

Oplossing woningtekort

"We hebben met prinsjesdag gehoord dat het financieel niet een groot probleem is bij het Rijk", zegt Dekker. "En als het geld bij ons komt, kunnen wij er veel beter voor zorgen dat het probleem van de krappe woningmarkt wordt opgelost en dat van de leefbaarheid en de duurzaamheid."

Nadat GroenLinks en PvdA het voorstel naar buiten brachten, lijken ook de VVD en andere partijen te willen nadenken over afschaffing van de verhuurdersheffing.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden