Willem Jan Ponsen en Femke Verheijen van Home Instead Thuisservice: “Niet óver maar mét ouderen praten”

HEERENVEEN - Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van de senioren zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen, ook wanneer de behoefte aan ondersteuning toeneemt.

Thuis is meer dan de plek of het huis waar men woont. Het is vooral een vertrouwde plek met een verleden, herinneringen en gewoontes. Ouder worden leidt onherroepelijk tot veranderingen. Niet alleen op lichamelijk gebied, ook psychische en sociale veranderingen kunnen ingrijpend zijn. Om senioren tegemoet te komen in die behoefte aan ondersteuning, zijn de in Sneek woonachtige Willem Jan Ponsen en zijn vrouw Femke Verheijen op 1 maart franchisenemer geworden van Home Instead, een overkoepelende landelijke thuisservice in seniorenzorg. Hun werkgebied is Zuidoost-Friesland, de vijf gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

 

Willem Jan Ponsen: “Wat wij precies doen? Samenvattend, alle ondersteuning om senioren in staat te stellen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen, exclusief medische zorg. Denk dan aan hulp bij opstaan, aankleden en ontbijt, douchen, een wandeling maken, een paar uurtjes gezelschap houden, samen huishoudelijke taken doen, boodschappen doen, spelletjes doen, koken, enzovoorts.

Wij komen minimaal een uur en op het moment dat de senior dit wenst, 24 uur per dag en zeven dagen in de week.”

In het diepe

“Ik heb als bedrijfskundige twintig jaar bij Achmea gewerkt in voornamelijk zorgverzekeringen en Femke is al 25 jaar fysiotherapeut in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Op een gegeven moment kom je op een punt waarop je je afvraagt hoe je de rest van je werkzame leven in wilt vullen. Daar hadden we op dat moment geen antwoord op, maar we beseften wel dat we toe waren aan een nieuwe uitdaging. We besloten dat vraagstuk aan te pakken nadat we eerst een hele grote wens in vervulling hadden laten gaan: een rondreis van een half jaar door Indonesië, met onze drie dochters. Die reis stond al een hele tijd op onze ‘bucketlist’, maar het was er door de waan van de dag nooit van gekomen. Dit was het perfecte moment. Het is een onvergetelijke ervaring geworden.

Terug in Sneek werden we door vrienden op het spoor gezet van Home Instead, een overkoepelende Thuisservice voor senioren, met landelijke dekking. Daar hadden we nog nooit van gehoord. Dus website bekeken, oriënterende gesprekken gevoerd. Het klikte, want er werd er niet óver maar mét senioren gepraat. Wanneer mensen behoefte aan ondersteuning hebben om zelfstandig in hun vertrouwde woning te kunnen blijven wonen, moeten ze wel zelf de regie over hun leven hebben. Zíj moeten kunnen aangeven waar ze op welk moment behoefte aan hebben. Deze filosofie sluit naadloos aan bij onze denkbeelden over waardig oud worden, dus zijn we, om een lang verhaal kort te maken, met elkaar in zee gegaan en is de rest eigenlijk geschiedenis.”

Ook voor mantelzorgers

“Home Instead Thuisservice verleent haar diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie of een combinatie daarvan”, legt Willem Jan uit. “Dit kan een zorgindicatie op grond van de Wlz zijn, of de Wmo (Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning – red.). Dit zowel via zorg in natura als via het PGB, het persoonsgebonden budget. Onze ‘CAREGivers’, zoals onze medewerkers in de zorg thuis worden genoemd, hebben ervaring in het leven, ervaring in de zorg, ervaring met ouderen en het belangrijkste: ‘hart voor ouderen’. Ze worden volledig in-house opgeleid met een basistraining en ADL (Algemeen Dagelijks Leven – red.) en kunnen wanneer nodig meer specialistische trainingen volgen, zoals Alzheimer 1 en 2 en palliatieve zorg.

Femke verzorgt, naast haar baan bij het Antonius Ziekenhuis, de training en coaching van onze medewerkers. Een CAREGiver die bij ons in dienst is krijgt een urencontract en werkt gemiddeld circa tien uur per week. De meesten hebben meestal niet meer dan één à twee ouderen aan wie ze ondersteuning bieden, zodat we flexibel zijn. Hierdoor kan Home Instead de dienstverlening volledig aanpassen aan de wens van de senior.

Overigens zijn we er niet alleen voor de senior die behoefte heeft aan ondersteuning, maar ook voor mantelzorgers. Die zijn, omdat het in veel gevallen om een familielid gaat, niet zelden 24/7 betrokken bij de persoon die ze verzorgen en vergeten daarbij vaak dat een elastiekje niet onbeperkt uitgerekt kan worden voordat het knapt. Ook die mantelzorger heeft wel eens een time-out nodig om de accu op te kunnen laden, bijvoorbeeld om een ochtend te kunnen sporten of een avond naar het theater te gaan. Dan nemen wij voor die ochtend of avond de taken van de mantelzorger over.”

Matchen

“Wij zorgen ervoor dat er een zo goed mogelijke ‘match’ tot stand komt tussen de senior en de werknemer van Home Instead. Is die match tussen senior en CAREGiver er eenmaal, dan blíjft die CAREGiver ook de vaste zorgverlener van betreffende senior.

Hebben we bijvoorbeeld te maken met een ochtendmens, die tussen zeven en negen uur graag wat ondersteuning wil met het opstaan, aankleden en ontbijt klaarmaken, dan zorgen wij daarvoor. Wil iemand ’s avonds hulp, of gezelschap, dan komen wij ’s avonds. Wil iemand er twee keer per week graag een paar uurtjes op uit, bijvoorbeeld voor de boodschappen, of om een wandeling te maken. Kan.”

Jojanneke Dieterman, de klantcoördinator, is bij Home Instead Friesland Zuid-Oost verantwoordelijk voor de match tussen de zorgbehoevende senior en de CAREGiver. Jojanneke heeft HBO-V gedaan en heeft vijf jaar ervaring als wijkverpleegkundige. Ze is dus gepokt en gemazeld in zorg en welzijn en maakt samen met de ouderen een inventarisatie van waar op welk moment behoefte aan is en zoekt daar een geschikte CAREGiver bij.

“Is een oudere bijvoorbeeld Friestalig,” verduidelijkt zij, “dan moet de CAREGiver dat ook zijn. Houdt hij of zij van knutselen, dan moet je zo iemand niet koppelen aan een persoon met twee linkerhanden. Enzovoorts. Zo probeer ik een optimale match voor elkaar te krijgen. Daar komt dan uiteindelijk uitrollen welke ondersteuning wij gaan leveren; op die en die dagen en tijdstippen, met deze vaste CAREGiver. Duidelijkheid voor alles. Mocht die match tussen de oudere en de CAREGiver er achteraf niet zijn, dan probeer ik een andere CAREGiver te vinden die er wel bij past. Periodiek kom ik bij ‘onze’ ouderen op bezoek om te kijken of alles loopt zoals is afgesproken.” 

Tot besluit?

“Het gaat om mensen. Mensen die ouder worden en op sommige, niet-medische, gebieden een steuntje in de rug kunnen gebruiken om zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Die oudere moet zelf kunnen bepalen wat, waar en wanneer ze ondersteuning nodig hebben, dus zelf de regie houden. Dat is in onze optiek de essentie van waardig en volwaardig ouder worden.”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden