Werkzaamheden kade Breedpad in beeld

HEERENVEEN - De werkzaamheden aan de kademuur van het Breedpad in het centrum van Heerenveen zijn volop bezig. 

Er is een damwand geslagen en is de oude kademuur afgebroken. De metselaars hebben de gang er flink in. Inmiddels is een groot deel van de nieuwe kademuur weer opgemetseld. 

De kade wordt verlaagd en het Breedpad wordt heringericht. In januari 2021 is de gehele herinrichting van het Breedpad afgerond.

Herinrichting

Naast het kadeherstel en verlaging van de kade wordt het Breedpad zelf ook aangepakt. Vitens gaat de waterleiding vervangen en er komt een nieuw wegdek van gebakken klinkers. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar enige hinder voor omwonenden en het verkeer is niet te vermijden. Het Breedpad wordt tijdelijk afgesloten om de herinrichting van de kade en het Breedpad te realiseren. Wanneer en hoe lang dat is, is nu nog niet bekend. Aannemer Joost Visser informeert de omwonenden en bedrijven hierover en ook wordt vooraf afstemming gezocht over de bevoorrading.  Hulpdiensten kunnen altijd het Breedpad bereiken.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden