Werkzaamheden aan kade Breedpad duren voort

HEERENVEEN - Aan het Breedpad in het centrum van Heerenveen is men nog steeds druk met het vervangen van de kademuur. 

Momenteel is men bezig met het plaatsen van natuurstenen bielzen met chemische ankers. 

De kade wordt verlaagd en het Breedpad wordt heringericht. Over niet al te lange tijd wordt de gehele herinrichting van het Breedpad afgerond.

Herinrichting

Naast het kadeherstel en verlaging van de kade wordt het Breedpad zelf ook aangepakt. Vitens gaat de waterleiding vervangen en er komt een nieuw wegdek van gebakken klinkers. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar enige hinder voor omwonenden en het verkeer is niet te vermijden. Het Breedpad wordt tijdelijk afgesloten om de herinrichting van de kade en het Breedpad te realiseren. Wanneer en hoe lang dat is, is nu nog niet bekend. Aannemer Joost Visser informeert de omwonenden en bedrijven hierover en ook wordt vooraf afstemming gezocht over de bevoorrading.  Hulpdiensten kunnen altijd het Breedpad bereiken.