Volop bedrijvigheid op terrein Anna Schotanus

HEERENVEEN - Enkele maanden geleden is een aannemer gestart met de sloop van Anna Schotanus aan de Marktweg. 

Inmiddels zijn de oude panden, op de fundering na gesloopt. Vijf mobiele kranen zijn druk met het werk. Tevens wordt het vrijgekomen puin van het terrein verwijderd. 

Herontwikkeling 

De locatie Anna Schotanus wordt herontwikkeld om zowel zorg te bieden op het gebied van de Ouderenzorg als van Gehandicaptenzorg. Het betreft een bestaande zorglocatie, die om reden van het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit in de zorgverlening wordt herontwikkeld. Hierbij wordt de capaciteit teruggebracht tot 144 bewoners, verdeeld over 12 woongroepen compleet met gezamenlijke huiskamers, een restaurant en overige ondersteunende en facilitaire ruimten. Om de nieuwbouw mogelijk te maken wordt het bestaande gebouw geheel gesloopt.

In het vernieuwde Anna Schotanus komen zowel ouderen als gehandicapten. Anna Schotanus draagt bij aan een goed en zinvol leven voor kwetsbare ouderen. De locatie verleent specialistische en intensieve zorg en kijkt naar wat de cliënt nog wél kan. Dit betekent dat er dagelijks aandacht is voor de wensen, leefwijze en het ritme van de bewoners. In het nieuwe Anna Schotanus zijn er verbindingen tussen bijvoorbeeld woongroepen en ontmoetingsruimten. Zo kunnen cliënten en bezoekers vrij genieten van de tuinen in een mooi, landelijk en beschut parklandschap.