Voetpad achter kantoren aan de Abe Lenstra Boulevard wordt verbeterd

HEERENVEEN - Het voetpad langs het water achter de kantoren aan de Abe Lenstra Boulevard wordt verbeterd. Aannemer Joost Visser is vorige week van start gegaan met de werkzaamheden.

De bestaande asfaltverharding is niet bestand tegen worteldoorgroei. Om onveilige situaties in de toekomst te voorkomen wordt het asfalt vervangen door een betonverharding . Deze verharding is minder gevoelig voor de worteldoorgroei. De betonverharding bestaat voor 30% uit hergebruikte materialen wat ook nog een “verduurzaamheids-slag” genoemd mag worden. 

Daarnaast is de bestaande walbeschoeiing (achter UNIVÉ) in slechte staat van onderhoud. Deze damwand wordt afgezaagd en hier wordt een natuurlijke oever aangelegd. Daarmee krijgt het gebied een vergroeningsslag.  De bomen langs het parkeerdek zijn in een eerder stadium verplant naar het vak achter het pand van UNIVÉ.

Het is niet bekend wanneer de werkzaamheden klaar zijn. Het pad is voorlopig afgesloten. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal ā€“ aan onze vrienden