Reconstructie kades Schoterlandse Compagnonsvaart De Knipe

DE KNIPE - Vorige week is een aannemer van start gegaan met de werkzaamheden aan de kades van de Compagnonsvaart in De Knipe.

Het werk is verdeeld over 5 fases. Dit betekent dat het doorgaand verkeer tot 1 maart 2022 omgeleid wordt via twee routes. Dit wordt aangegeven met borden. De Ds. Veenweg is alleen begaanbaar voor aanwonenden, ouders die de kinderen naar school brengen en bestemmingsverkeer, bijv. het sportpark.

Wat gaat er gebeuren?

De bestaande kade van stapelsteen met de houten fundering wordt verwijderd. Na het verwijderen wordt er een nieuwe stalen damwand geplaatst. 
De duikers die de weg kruisen worden vervangen en doorgevoerd in de nieuwe damwand constructie. Voor een mooie uitstraling worden er houten schotten voor de stalen damwand geplaatst. Ook bij de bruggen, noord en zuidzijde, worden damwanden geplaatst maar deze zijn van hout. Dit is nodig om uitspoeling van zand te voorkomen. De damwanden worden ingebracht d.m.v. trillen. Vooraf is vastgesteld aan weltrillingsniveau de aannemer zich moet houden. Tijdens het werk wordt  alles goed in de gaten gehouden  met meetapparatuur die op verschillende plaatsen zijn opgesteld.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden