Nieuwe kansspelwet voorziet zorgplicht voor casinowebsites – Kijkt Big Brother straks mee?

INGEZONDEN - Als alles gaat zoals gepland, dan zal op 1 maart 2021 de nieuwe Wet kansspelen op afstand in werking treden. 

Hiermee komt een einde aan een erg lange periode van onduidelijkheid. Veel vragen over de legaliteit van online gokjes wagen konden simpelweg niet beantwoord worden met het wetboek in de hand. Daar komt dus volgend jaar een einde aan. Online casino’s die aan alle nieuwe regels voldoen en een vergunning bemachtigen zijn dan helemaal legaal. Ze mogen dan officieel op de Nederlandse markt opereren en Nederlandse spelers accepteren. Een van de grote voorwaarden is wel dat ze hun spelers erg goed beschermen.  

Spelers wettelijk beschermd

De overheid zag uiteindelijk in dat een steeds groter deel van ons dagelijks leven zich online ging afspelen, waardoor er duidelijkere regels nodig waren om mensen in cyberspace te beschermen. En dan met name op het gebied van online kansspelen. Vandaar de nieuwe KOA-wet. Kansspel-aanbieders die uiteindelijk een kansspelvergunning bemachtigen worden wettelijk verplicht hun spelers te beschermen. Iedereen gaat dus profiteren van deze bescherming, maar met name de kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen zullen vaker tegen zichzelf in bescherming genomen gaan worden.

De nieuwe regelgeving schrijft voor dat online casino’s strikte maatregelen moeten nemen om hun Nederlandse spelers te beschermen tegen het gevaar van online kansspelen.

Momenteel zijn er namelijk behoorlijk wat illegale online casino’s die totaal geen oog hebben voor de weerbaarheid van hun spelers. De KOA-regelgeving is dan ook een enorme stap voorwaarts om online casino spelen leuk en veilig te houden. Een voorbeeld van een casino die de regels al volgt is EuroPalace online casino; zij hebben een internationale vergunning van de Malta Gaming Authority, waardoor je dus zeker weet dat zij absoluut het beste met hun spelers voorhebben en ze goed behandelen.

Anoniem online casino spelen verleden tijd

Als de nieuwe Nederlandse regelgeving volgend jaar in werking treedt, zal elke nieuwe speler zich moeten identificeren met zijn of haar Burgerservicenummer (BSN) en officiële identiteitspapieren. Privacygevoelig? Absoluut, er wordt nu nog nagedacht hoe dit netjes afgehandeld gaat worden zodat deze gegevens niet gedeeld kunnen worden en zomaar in allerlei databases blijven hangen. Maar het is wel de eerste controlepost waar bijvoorbeeld minderjarigen meteen onderschept kunnen worden en de toegang wordt geweigerd. Ook zal dit een alarmbelletje doen afgaan bij personen die in het CRUKS (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) opgenomen zijn. Zij mogen ook niet naar binnen omdat ze in het verleden al ernstige problemen hebben gehad waardoor ze uiteindelijk in dit register terecht kwamen.

Big Brother?

Daarnaast gaan online kansspelsites het speelgedrag van hun spelers monitoren. Ze kijken dus over de schouder van de speler mee om deze op de hoogte te houden van, en als het moet te confronteren met dit gedrag. Bijvoorbeeld zullen er regelmatig pop-ups met ‘Reality Checks’ in het venster verschijnen. Hierop staat hoelang je al binnen en aan het spelen bent, of hoeveel je het laatste uur ingezet of zelfs verloren hebt. Dit moet mensen alert houden en probleemgedrag in de kiem smoren.

Zelfhelptools

Het is overigens niet alleen Big Brother wat de klok slaat. Kansspelwebsites bieden ook middelen aan waarmee spelers die het nodig achten zelf actie kunnen ondernemen om inzicht te krijgen in en grip te krijgen op hun eigen speelgedrag. Denk bijvoorbeeld aan een vragenlijst waarmee spelers geconfronteerd kunnen worden met de eventueel negatieve invloed die het op hun leven heeft. Ook kunnen spelers stortings-, speeltijd-, inzet- of verlieslimieten instellen, om zichzelf in the heat of the moment niet te verliezen. Als je als speler echter aanvoelt dat dit alles toch niet genoeg is, kun je om een vrijwillige ‘Time Out’ vragen. Dan kun je een tijdje niet inloggen en spelen. In een nog extremer geval kun je zelfs kiezen voor totale zelfuitsluiting waardoor je permanent de toegang tot de site wordt ontzegd. Dit is allemaal nog op vrijwillige basis. Als het speelgedrag echter dusdanig uit de hand loopt dat er overduidelijk sprake is van een probleem dan kan de aanbieder ook daadwerkelijk ingrijpen en de speler definitief weigeren. In het ergste geval wordt de speler opgenomen in het CRUKS waardoor hij of zij geen enkele kansspelsite of fysiek casino meer binnen kan komen.

Little Brother

Zoals je ziet is Big Brother eigenlijk meer een soort Little Brother. Het is niet zozeer de overheid die je hele leven probeert te beheersen maar slechts de kansspelaanbieders die verantwoord spelen stimuleren en personen die het nodig hebben tegen zichzelf in bescherming nemen. Dit zal uiteindelijk gezonder blijken voor het hele kansspel-ecosysteem. Niemand is namelijk gebaat bij probleemspelers, ook de aanbieders niet.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden