INGEZONDEN - Letselschade is de schade die u geestelijk en/of lichamelijk heeft opgelopen door toedoen van een ander. Er bestaan twee soorten schade. 

Allereerst de immateriële schade. Dit is de schade die niet in geld waardeerbaar is, zo kunt u denken aan hinder en ongemak of een emotioneel verlies dat u moet verwerken. Voor deze schade ontvangt u smartengeld. De lichamelijke schade is de schade die wel in geld waardeerbaar is, zo kunt u denken aan een product dat kapot is gegaan of de kosten voor een medische behandeling. In dit artikel leg ik uit hoe u deze schadevergoeding kan berekenen.

Letselschade berekenen bij immateriële schade Conform artikel 6:106 lid 1 BW: "Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding". "Een naar naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding" betekent dat voor de toekenning van de vergoeding voor immateriële schade geen vaste hoogtes worden gehandhaafd. Naar billijkheid betekent dat er altijd wordt gekeken naar de omstandigheden van het specifieke geval. Bij toekenning van smartengeld wordt er door de rechter, naast de omstandigheden van het geval, ook altijd gekeken naar de jurisprudentie: wat er in vergelijkbare gevallen aan slachtoffers is toegekend aan smartengeld (schadevergoeding).

Materiële schade

In artikel 6:107 BW, staan de schadeposten benoemd die een slachtoffer vergoed krijgt, mits aan de eisen conform dit artikel worden voldaan. Dit betekent dus dat voor materiële schade vaste richtlijnen bestaan omtrent de toekenning hiervoor. Letselschade berekenen voor de materiële schade kan dus eenvoudiger dan letselschade berekenen voor de immateriële schade.

Letselschade berekenen bij materiële schade

De schadevergoeding berekenen bij materiële schade gaat aan de hand van de volgende factoren:

De leeftijd van het slachtoffer

De ernst van het letsel

De tijdsduur van het letsel

De hinder die het slachtoffer dagelijks ondervindt ingevolge het letsel

De mate waarin het slachtoffer arbeidsongeschikt wordt

De tijdsduur van het genezingsproces

Of er sprake is van blijvende pijn en/of chronische klachten bij het slachtoffer

Online letselschade berekenen

U hoeft voor het berekenen van schadevergoeding ingevolge letselschade geen dikke wetboeken door te spitten. U kunt gemakkelijk online letselschade berekenen. Op websites waarbij u deze schadevergoeding kunt berekenen, wordt er informatie over uw specifieke geval gevraagd. Vervolgens wordt de schadevergoeding berekend door juristen of  letselschade advocaten. Bij het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding wordt er niet alleen gekeken naar de schade en kosten die al door u zijn opgelopen en gemaakt, ook wordt er een redelijke inschatting gemaakt van de kosten die u in de toekomst moet maken, de schade die u in de toekomst kan verwachten en het verlies waarmee u in de toekomst moet leven.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden