Knooppunt Heerenveen ontvangt cheque van Rabobank

HEERENVEEN - Woensdag 9 september ontving Knooppunt Heerenveen een bijdrage van de Rabobank. De uitreiking vond plaats op de locatie van Knooppunt (Kuperusplein 142, Heerenveen).

Met dit bedrag  uit het stimuleringsfonds van de Rabobank wordt er een impuls gegeven aan het opstarten van Knooppunt . Beide bedrijven staan voor het stimuleren van ondernemerschap in de regio voor studenten en ondernemers. De activiteiten die Knooppunt ontplooit, sluiten goed aan bij de missie ‘Growing a better world together’ van de Rabobank.

Over Knooppunt Heerenveen

Knooppunt Heerenveen is een plek waar ondernemers en het onderwijs samenkomen. Het is een plek voor kruisbestuiving; jongeren ervaren hoe mooi het bedrijfsleven in en rondom Heerenveen is. Hiermee verbinden ondernemers, docenten en studenten de jongeren aan de bedrijven in de regio. Formele kartrekkers zijn Alex van Dalen en Wilko Jan Aardema van de Ondernemerskring én Frank van Hout, bestuurder bij Friesland College en Hans Wildeboer, bestuurder van Bornego College en OSG Sevenwolden. 

Over het stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen Zuidoost-Friesland ondersteunt verenigingen, instellingen en stichtingen, die klant zijn van de bank en zich bezighouden met het versterken van het maatschappelijke leven in het werkgebied. Organisaties die een financiële bijdrage kunnen gebruiken en voldoen aan de voorwaarden, kunnen een aanvraag indienen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden