Je scheiding goed regelen geeft rust voor beide partijen

INGEZONDEN - Als je het jawoord geeft dan doe je dat in principe ‘tot de dood ons scheidt’. Maar helaas gaat het niet altijd zo.

 Het kan gebeuren dat jij en je partner besluiten om uit elkaar te gaan. Vaak is dat een verdrietige beslissing, zeker als er jonge kinderen bij betrokken zijn. Ouders willen daarom de scheiding graag goed regelen. In alle rust, zonder slaande ruzie en met goede afspraken over de opvoeding van de kinderen. In dit soort situaties kan een mediator in Deventer hulp bieden. Deze persoon spreekt met beide partijen en zet gemaakte afspraken op papier.

Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Bij een echtscheiding wordt meestal een convenant gesloten. Hierin staan de afspraken die beide partners maken over allerlei zaken. De verdeling van de spullen, het spaargeld en de aflossing van schulden. Wat gaat er met het huis gebeuren en is er wel of geen recht op alimentatie of pensioenuitkering van de ander? Als er kinderen zijn wordt er meestal ook een ouderschapsplan opgesteld. Hierin worden afspraken opgenomen over de kinderen. Bij wie hebben ze hun hoofdverblijf en wanneer zijn ze bij de andere ouder? Afspraken over de verdeling van schoolvakanties en beslissingen over de opvoeding worden ook in het ouderschapsplan vastgelegd. Welke beslissingen kan een ouder zelfstandig nemen, en wanneer wordt er met de andere ouder overlegd?

De scheiding kan binnen twee maanden worden geregeld

Door gebruik te maken vanmediation in Apeldoorn kan een echtscheiding al binnen een paar maanden worden geregeld. De mediator spreekt beide partners, samen of apart, en zet afspraken op papier. Als beiden het hiermee eens zijn dan wordt er een handtekening gezet. Vervolgens dient de advocaat een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechter toetst het verzoek en ook de afspraken in het convenant en eventueel het ouderschapsplan. Bij de uitspraak krijgen beide documenten rechtskracht, omdat ze onderdeel zijn van het echtscheidingsvonnis. Willen de ex-partners op een later moment andere afspraken maken dan is hier in principe een nieuwe uitspraak van de rechter voor nodig, al komt het vaak voor dat in onderling overleg zaken anders worden geregeld dan in het convenant is vastgelegd. Als beide partners daarmee instemmen kan dat natuurlijk gewoon.

Waar vind je een goede mediator?

Veel advocatenkantoren die echtscheidingen doen bieden ook mediation. Zij zijn er immers ook bij gebaat dat een echtscheiding geen slepende zaak wordt die maanden of zelfs jaren in beslag neemt. Als beide partners het niet eens zijn over zaken dan wordt vaak al snel voorgesteld om mediation in te zetten om te bekijken of er tot overeenstemming kan worden gekomen. Dat is vaak een veel betere oplossing dan dat de rechter uitspraak moet doen over wie de stofzuiger en wie de broodrooster krijgt. Mediation is ook goedkoper dan dat een jurist vele uren bezig is om heen en weer te bellen of individuele afspraken te maken met beide ex-echtelieden om te proberen om tot een oplossing te komen voor ontstane conflicten.