Heerenveen Beter Bereikbaar: Aannemer Bam Infra bezig met megaklus

HEERENVEEN - Aannemer BAM Infra is momenteel bezig met een megaklus. In zes weken tijd wordt de infrastructuur rond de afrit A32 centrum aangepast.  

Er zijn vanwege de werkzaamheden diverse afsluitingen en omleidingen ingesteld. Het gebied tussen Het Meer en de Venus is nu één grote bouwput. Complete wegen worden verwijderd, tonnen grond worden verplaats en ondertussen werkt men bij het viaduct over de A32 alweer aan de nieuw aan te leggen wegen. 

Onze fotograaf maakte woensdag een ronde over het terrein. De werkzaamheden bracht hij in beeld. De foto's zijn te zien in de fotoslider bovenaan dit bericht. 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om Heerenveen beter bereikbaar te maken. Deze zomer zijn er nog een paar grote afsluitingen voor het verkeer. 

Daarna is het eerste deel van het project afgerond. Omgevingsmanager Martijn te Wierik blikt terug én kijkt vooruit.

Waar staan we nu?

“Het einde van de eerste fase is in zicht. De nieuwe rotonde aan de oostzijde van de A32 is bijna klaar. De volgende stap is het aansluiten van alle wegen op de rotonde. Daarom moeten we de wegen aan de oostzijde (IBF) van het viaduct zes weken lang afsluiten. Vanaf zaterdag 10 juli geldt voor automobilisten en fietsers een omleidingsroute om op hun bestemming komen. Ook de bussen van Arriva worden omgeleid. Dit duurt tot en met zondag 22 augustus. Het is dus nog even doorbijten, maar daarna zijn alle wegen weer open en kunnen we gebruik maken van de nieuwe rotonde en de nieuwe af- en oprit van de A32.”

Zaterdag is de aannemer gestart met de werkzaamheden. Portalen zijn verwijderd en er zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er zal vanaf nu ook in het weekend regelmatig gewerkt worden. 

Wat is het voordeel van de nieuwe rotonde?

“De nieuwe rotonde is een van de belangrijkste onderdelen van dit project. Dankzij deze rotonde kan verkeer hier straks beter doorstromen. Hij vervangt namelijk beide kruispunten met verkeerslichten aan de IBF-zijde van de A32. Vooral automobilisten die vanuit het centrum van Heerenveen richting Leeuwarden rijden, hebben hier veel voordeel van. Zij kunnen zo de snelweg op, want ze kruisen geen ander verkeer meer.”

Wat gaan weggebruikers merken van de laatste zes weken?

“Weggebruikers worden tijdelijk omgeleid. Het gaat om de op- en afrit van de A32, de K.R. Poststraat, de Mercurius en de Venus. De omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden. Fietsers volgen al langer een omleidingsroute vanwege de werkzaamheden aan de Mercurius. Voor fietsers en gemotoriseerd verkeer gelden de routes tot en met zondag 22 augustus.

We begrijpen dat het afsluiten van deze wegen nogal wat betekent voor weggebruikers. We proberen continu de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben we de rotonde waar het kon buiten het verkeer gebouwd zodat het verkeer altijd door kon rijden. Om de overlastperiode kort te houden, hebben we ervoor gekozen om alle wegen in één keer af te sluiten aan het einde van de werkzaamheden. Bovendien voeren we het werk uit in de zomervakantie, omdat dit de meest rustige periode van het jaar is.”

Hoe kijk je als omgevingsmanager terug op het afgelopen jaar?

“Ik kijk er positief op terug. We hebben veel werk verzet om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas kun je verkeershinder niet helemaal voorkomen bij dit soort projecten. Daarom is het fijn dat de werkzaamheden grotendeels volgens planning zijn verlopen. Bovendien hebben we omwonenden en weggebruikers steeds zo goed mogelijk geïnformeerd, bijvoorbeeld via nieuwsartikelen en social mediacampagnes.

Na de zomer is fase 1 klaar. Wat zijn de volgende stappen?

”Het project Heerenveen Beter Bereikbaar bestaat uit twee fasen. In de tweede fase gaan we aan de slag met de Oranje Nassaulaan en de op- en afritten Heerenveen (11). Daarnaast gaan we de rotonde op Burgemeester Falkenaweg ombouwen tot een kruising met verkeerslichten. Voordat we hier echt mee beginnen, gaan we op zoek naar een aannemer die ons helpt bij de technische uitwerking van het ontwerp. De verwachting is dat hier in het voorjaar van 2023 de schep in de grond kan. Via de website houden we iedereen op de hoogte van de laatste stand van zaken.”