Grote verschillen in premie autoverzekering in Friesland

INGEZONDEN - Autobezitters moeten verplicht een autoverzekering afsluiten. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de auto, de leeftijd van de bestuurder en de opgebouwde schadevrije jaren.

Maar ook de woonplaats vormt een belangrijke factor voor het bepalen van de premie. Binnen de provincie Friesland zijn de verschillen groot. In dit artikel geven we samen met Independer Autoverzekeringen informatie over de invloed van de woonplaats op de premie van de autoverzekering.

 

Risicobepaling

Een verzekeraar denkt, bij het vaststellen van een premie, altijd aan het risico. Hoe hoger het risico op schade, des te hoger de premie. Dit geldt in de regel voor alle verzekeringen. Bij een autoverzekering zijn er verschillende risicofactoren. Zo is het risico op claims van beginnende bestuurders hoger vergeleken met bestuurders die al jaren schadevrij rijden. Ook de auto zelf vormt een risicofactor; een nieuwe auto veroorzaakt bij schade/total loss immers een hogere kostenpost dan een auto van 15 jaar oud.

 

Een andere factor is de woonplaats. Immers: hoe meer verkeer in een bepaalde regio, des te groter de kans op een schade. Ook het aantal (historische) claims binnen een woonplaats vormen een aandachtspunten. Als er relatief veel schades geclaimd worden in een bepaalde plaats, is de kans groot dat de premie voor automobilisten die daar wonen; zal stijgen.

 

Altijd vergelijken bij verhuizing

Dat de premie voor een autoverzekering per woonplaats sterk kan verschillen, betekent ook dat je een andere premie zult betalen als je verhuist. Het advies is daarom om bij een verhuizing altijd je autoverzekering te vergelijken. Wellicht zijn er andere verzekeraars die -op je nieuwe postcode- een voordeliger aanbod kunnen doen. Ook voor andere ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een verandering in de gezinssituatie of een verre (en lange) reis, is het algemene advies om altijd je verzekeringen even onder de loep te nemen.

 

Grote premieverschillen in Friesland

Vergeleken met andere provincies, is Friesland een provincie met relatief weinig auto’s. Cijfers van afgelopen jaar laten zien dat er in Friesland zo’n 330.195 auto’s geregistreerd staan. Over het algemeen geldt dat in grote steden meer schades worden gereden. In dorpen en kleinere steden is dit minder aan de orde, en valt de premie daardoor gunstiger uit. Op basis van het aantal auto’s in Friesland zou je daarom kunnen zeggen dat de premies relatief laag zouden moeten uitvallen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden