Gemeente Heerenveen zet met voorrang in op wonen en bestaanszekerheid

INGEZONDEN - De gemeente Heerenveen wil zo snel mogelijk een besluit nemen over hoe zij inwoners en ondernemers voor kortere of middellange termijn kan ondersteunen. Dat schrijft de gemeente op haar website.

Vanwege de hoge inflatie, stijgende energieprijzen en krapte op de woningmarkt kunnen mensen vaker in de problemen komen. Daarom wil de gemeente thema’s als bestaanszekerheid en wonen in Heerenveen met voorrang oppakken. Ze vraagt het het college van burgemeester en wethouders om nog voor de behandeling van de begroting 2023 een analyse aan de gemeenteraad voor te leggen die antwoord geeft op de vraag voor wie én hoe groot de problematiek is van de huidige energieprijzen, het woningtekort en de inflatie in Heerenveen.

Mogelijkheden voor ondersteuning

De gemeente wil weten hoe zij inwoners en ondernemers in Heerenveen op de korte of middellange termijn in hun bestaanszekerheid kan ondersteunen en wil daarvoor verschillende oplossingen voorgelegd krijgen. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan subsidieregelingen voor isolatiemaatregelen, zoals vloer- of spouwmuurisolatie in Heerenveen. Anderzijds wil de gemeente ook weten welke wetgeving en regelingen de bestaanszekerheid van inwoners en ondernemers juist in de weg staat. Om een beeld te krijgen van de situatie wil de gemeente met inwoners in gesprek.

Gemeenteraadsagenda 2022-2026

Bestaanszekerheid en wonen waren eerder al opgenomen als belangrijke thema’s in de Gemeenteraadsagenda 2022-2026, maar krijgen vanwege de actuele situatie nu voorrang. Er is bovendien afgesproken dat de gemeenteraadsagenda aldoor aan de actualiteit wordt getoetst. Om inwoners te helpen met de isolatie van hun huis heeft de gemeente eerder al samen met het Duurzaam Bouwloket een inkoopactie voor bodem-, vloer-, spouwmuur- en dakisolatie in Heerenveen georganiseerd. Ook gaf de gemeente eerder energiecadeaubonnen uit aan haar inwoners.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden