Extra rijstrook van de A32 afslag Heerenveen-centrum bijna klaar

HEERENVEEN - Vrijdag was aannemer BAM infra druk met het asfalteren van een extra rijstrook bij de afrit van de A32 vanuit de Richting Leeuwarden naar Heerenveen-centrum.

De extra rijstrook wordt binnenkort in gebruik genomen. Het is een van de maatregelen om een betere doorstroom van het verkeer te creëren. 

De werkzaamheden voor het project ‘Heerenveen Beter Bereikbaar’ liggen goed op schema. Vrijdag 2 oktober is aannemer BAM Infra gestrat met de werkzaamheden aan de K R Poststraat ter hoogte van de McDonald’s. 

Zowel de kruising met de op- en afrit van de A32 als de kruising met de Weinmakker en de Stadionweg krijgen nieuwe verkeerslichten. Ook krijgt dit deel van de K R Poststraat nieuw asfalt. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken wordt het werk verspreid uitgevoerd over twee weekenden.

Weekendafsluitingen

De K R Poststraat bestaat uit twee rijbanen die elk één weekend zijn afgesloten. Het verkeer wordt daarbij in beide richtingen via de andere rijbaan geleid.

Van vrijdag 2 oktober 20.00 uur tot maandag 5 oktober 6.00 uur werkt de aannemer op de zuidelijke rijbaan (centrum uit). Het verkeer rijdt in deze periode via de noordelijke rijbaan (centrum in) langs het werk.

Van vrijdag 9 oktober 20.00 uur tot maandag 12 oktober 6:00 uur werkt de aannemer aan de noordelijke rijbaan (centrum in). Het verkeer rijdt daarbij over de zuidelijke rijbaan (centrum uit).

Contact

Vragen over het project? Op maandag of donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers langskomen bij het projectbureau Heerenveen Beter Bereikbaar aan Het Meer 67. Of neem contact op via het contactformulier: www.heerenveenbeterbereikbaar.nl.

Het Project Heerenveen Beter Bereikbaar is een samenwerking van de gemeente Heerenveen,  provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Heerenveen kent een grote verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits. Om de verkeerssituatie vlotter en veiliger te maken, worden de op- en afritten van de A32 en de wegen naar de op- en afritten (K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan) verbeterd. Gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat hebben hiervoor samen met bewoners een plan bedacht. Tijdens de werkzaamheden gaan omwonenden en het verkeer hinder ervaren. Hierover worden bewoners en weggebruikers vroegtijdig geïnformeerd.

 




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden