Energiecoöperatie BUITENgewoon Duurzaam De Greiden: ,,Op weg naar een duurzame toekomst voor iedereen"

HEERENVEEN - 14 oktober jongstleden vond in Sportstad in Heerenveen de LEEF-bijeenkomst ‘Experimenteren is leren’ plaats. 

Hier vertelde de energiecoöperatie BUITENgewoon Duurzaam De Greiden in Heerenveen we hoe zij hun ‘eerste meters’ hebben gemaakt. Dat elke stap van het initiatief een leermoment voor andere initiatieven en organisaties kan zijn. En uiteraard voor de coöperatie zelf, aldus bestuurslid Liesbeth Lourens, die een presentatie gaf, waarin de toehoorders werden meegenomen in een ontdekkingsreis rond verduurzaming. De coöperatie zelf aan het woord….

“Wat hebben we tot nu toe bereikt? Hoe we denken het aan te pakken? Welke uitdagingen zijn we tegen gekomen? Welke verwachten wij nog? Het kwam allemaal aan bod. Het initiatief om mee te doen aan het LEEF-experiment startte bij de wijkvereniging BUITENgewoon de Greiden. Er is eind september een coöperatieve vereniging opgericht waar de inwoners van heel Heerenveen lid van kunnen worden.”

Groene stip op de horizon

 “Voordat we met ledenwerving  van start gaan moet eerst onze organisatie gereed zijn, met als doelstelling het project als een grote groene stip op de horizon te zetten. Onze coöperatie heeft als hoofddoel de energetische renovatie van grondgebonden rijwoningen betaalbaar te maken voor de woningeigenaren. Dit is namelijk een belangrijke uitdaging in de wijk De Greiden. Het motto is dan ook ‘organiseren maakt betaalbaar’. Het plan is per woningtype uit te laten werken hoe men de woning kan verduurzamen, waarna de aanpak steeds op eenvoudige wijze kan worden herhaald. De coöperatie heeft als insteek zorg te dragen voor een woonlasten neutrale aanpak, met uitvoering door lokale ondernemers.

Verdere vragen zijn: hoe krijg je jongeren geïnteresseerd? Hoe bereik je mensen die niets met duurzaamheid hebben? Hoe kun je leden langdurig bij je traject betrekken? Hoe wend je social media effectief aan? Hoe krijg je leden actief aan de slag? Dit zijn allemaal vragen die we ons realiseren en die we moeten uitwerken. Hoe ga je dit bereiken? In ieder geval door een duidelijke communicatie met de mede-wijkbewoners. Het creëren van bewustwording om te verduurzamen is onze eerste prioriteit.”

Allemaal hetzelfde doel

“Natuurlijk moet deze bewustwording niet toegespitst blijven op de particuliere huizenbezitters, maar ook de bewoners van huurwoningen. Iedereen dus! Daarom kan een samenwerking met woningcorporaties net zo interessant zijn. Immers, we hebben allemaal hetzelfde doel. We zullen veel van elkaar leren! Het zal niet zonder horten en stoten gaan, de verduurzaming van de gebouwde omgeving is immers een complexe opgave. Maar er is geen probleem wat niet kleiner is te maken!

Inmiddels is de tijd om te dralen meer dan voorbij: energiezuinig bouwen én wonen is de nieuwe standaard en energiezuinig renoveren dus ook. De grootste hindernissen om energiezuinig te wonen zijn echter niet van technologische aard: alle techniek is beschikbaar. De hindernissen zitten in ieders hoofd en hart. Als het gaat om oplossingen of te kiezen maatregelen; die moeten overzichtelijk zijn, waaruit makkelijk te kiezen is, met prijzen waarvan de opbouw helder is. Veel mensen willen zich niet echt verdiepen in de techniek, ze willen gemak en comfort. Wij zullen ons moeten instellen op persoonlijk contact, zeker bij verduurzaming van de huidige woningen. Ieder huis is anders, en de bewoners ook.”

Energiecoaches

“Daarbij is het de bedoeling dat we naast de adviseurs waar wij mee samenwerken ook energiecoaches willen inzetten in de wijk. Dit kunnen mede-wijkbewoners zijn die de buurman/buurvrouw kunnen helpen met bijvoorbeeld energie-bespaartips. De eerste stap is namelijk energie besparen. Want wat niet verbruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Dat zit 'm in kleine dingen. Gordijnen die over de radiator hangen. Als je die dicht doet, dan stook je voor de straat. Maar ook het plakken van isolatiefolie achter de radiator of het monteren van tochtstrips bij deuren en ramen. Wat ook helpt: zet de verwarmingsketel temperatuur eens lager, op 60 graden Celsius, verrassend welke besparing dit oplevert. Nu de gasprijzen per definitie ‘door het dak vliegen’ zijn dergelijke kleine, goedkope, eenvoudige stappen heel belangrijk. Mensen moeten aan hun eigen keukentafel en in hun eigen taal uitgelegd krijgen wat dat betekent.

Meedoen aan een initiatief levert verschillende dingen op: kostenbesparing, waardering, gemeenschapsgevoel, bijdragen aan een beter klimaat. Dit willen we graag opzetten, samen met de afdeling Duurzaamheid van de Gemeente Heerenveen. Maar ook met andere organisaties, zoals de SHEC, de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperaties, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Stichting Friese Milieufederatie en niet in de laatste plaats de overige LEEF-initiatieven.”

Wij zijn druk bezig met het opzetten en gereed maken van een website en verwachten deze snel online te hebben waarmee onze stappen goed te volgen zullen zijn.”

Alle LEEF projecten zijn te volgen op eenvooreengroener.nl.