Bouw nieuwe "huizenfabriek" Van Wijnen gestart

HEERENVEEN - Bouwbedrijf Van Wijnen opent in Heerenveen een nieuwe fabriek waar begin 2022 de eerste circulaire en duurzame huizen moeten worden gemaakt.

In de fabriek moeten ieder jaar 4.000 woningen worden opgeleverd. De bouw van de nieuwe fabriek aan de Wetterwille is inmiddels van start gegaan.

Volgens Van Wijnen helpt de nieuwe locatie aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. De geproduceerd woningen kunnen volgens het bedrijf in korte tijd worden gemaakt, zijn ze betaalbaar en circulair.

Nederland heeft nog steeds een woningtekort van zo'n 300.000 huizen. Het aantal opdrachten dat op de plank ligt is lang niet genoeg om die achterstand weg te werken. Tot 2030 zouden er ieder jaar 90.000 woningen bij moeten komen. Afgelopen jaar zijn er 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Sociale huur en betaalbare starterswoningen

In de nieuwe fabriek worden vooral woningen gemaakt voor de sociale huursector en betaalbare starterswoningen. Van Wijnen is met meerdere gemeenten in Noord-Nederland in gesprek over de nieuwe manier van bouwen en hoe daaraan met de provincie Fryslân invulling aan kan worden gegeven.

De fabriek biedt straks werk aan zo'n tweehonderd mensen.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen is blij met het nieuws dat de fabriek in zijn gemeente komt. "Dat Van Wijnen kiest voor een nieuwe fabriek in Heerenveen is geweldig nieuws. Zeker voor Heerenveen, maar ook voor de regio breed. Daarbij denk ik vooral aan werkgelegenheid en de korte lijnen die er van oudsher al liggen met dit bedrijf."