"Als hulpverlener geef je mensen de basis voor hun verdere leven"

Aardema Zorggroep biedt professionele hulpverlening aan mensen uit Friesland en Groningen. Naast thuiszorg en huishoudelijke hulp bieden ze ook op veel vlakken ambulante hulpverlening. Er wordt bijvoorbeeld hulpverlening geboden vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), thuisplus, maar ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), forensische zorg en vanuit de jeugdwet. Het afgelopen jaar heeft Aardema Zorggroep de ambulante hulpverlening voor jeugd en gezinnen verder geprofessionaliseerd door meer samen te werken. Intern, met de eigen medewerkers, maar ook met overige hulpinstanties.

VERSCHILLENDE SOORTEN ZORG 

In 2002 is de zorginstantie ooit begonnen als familiebedrijf. Door de jaren heen is het bedrijf steeds verder uitgebreid en nog steeds worden er expertises toegevoegd. Alles om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen en de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Daarbij staat de eigen regie van de cliënt centraal; Aardema Zorggroep werkt in alle expertises zo herstelgericht mogelijk. Het in huis hebben van verschillende expertises kent veel voordelen. Aaltje Anema, operationeel Manager Jeugd & Gezin bij Aardema Zorggroep, legt uit: “Doordat we jeugd- en gezinsbegeleiding én Wmo bieden, kunnen we jongeren een soepele overgang geven in de periode rond hun achttiende verjaardag. Ze behouden hierdoor dezelfde hulpverlener. En die stabiliteit is fijn, vooral in een periode wanneer er erg veel verandert en er dingen geregeld moeten worden.” 

VOOR ELKE CLIËNT DE JUISTE HULP 

Floris den Hollander werkt als zzp’er voor Aardema Zorggroep. Floris biedt ambulante hulpverlening aan jongeren die op allerlei facetten vastlopen. “Ik werk onder andere met jongeren die autisme hebben of in een depressie zitten. Maar ook met jongeren die in aanraking zijn gekomen met Justitie. Het is heel divers”, vertelt hij. Floris kan zich goed vinden in het motto van Aardema Zorggroep om cliënten ‘perspectief te bieden’. “Ik denk dat als je jongeren hulp kan bieden, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze met een hulpverlener te maken hebben, je de beste ingang bij ze hebt. Als hulpverlener geef je ze de basis voor hun verdere leven. Door ze niet het gevoel te geven dat ze anders zijn of dat ze problemen hebben, zet je ze in hun kracht. We kijken naar wat er wél kan.”

Daarbij wordt er niet alleen naar het kind of de jongere gekeken. “Een probleem staat nooit op zichzelf”, meent Aaltje Anema. “Dat is altijd gerelateerd aan familie en een netwerk. Belangrijk dus om hen te betrekken bij de hulpverlening. Wil je verandering bewerkstelligen, dan zul je dat met het gehele systeem moeten doen.”

SAMENWERKEN 

Naast de hulpverlening en de ambulante zorg, beschikt Aardema Zorggroep over wetenschappelijke kennis en expertise op het gebied van psychische hulp, door een nauwe band met zusterorganisatie en psychologenpraktijk Netwerkpsychologen. Aaltje: “Mocht er zorg nodig zijn op dit gebied, dan kunnen wij snel beroep op hen doen. Door de cliënt aan te melden of door Netwerkpsychologen te raadplegen voor consultatie. Door zo nauw met elkaar samen te werken, kunnen we ons goed toespitsen op de zorgvraag en zo onze cliënt de benodigde hulp op maat bieden. Precies daarom geloven wij in de kracht van verbinden en samenwerken.”