Alles wat je moet weten over de RI&E

INGEZONDEN - De veiligheid van het personeel moet een van de belangrijkste doelstellingen van een manager zijn, juist omdat dit rechtstreeks verband houdt met jouw rol als leider, maar ook met de resultaten van de onderneming.

Dit erkennen, is de vraag van het uur: wat RI&E betekenis (risico-inventarisatie en -evaluatie)?

Het is een welbekend programma in de wereld van de arbeidsveiligheid omdat het een belangrijke strategie is die expressieve resultaten mogelijk maakt. In dit artikel zullen wij de belangrijkste vragen over dit onderwerp verduidelijken. Lees dus verder en bereik een hoger niveau van veiligheid in jouw bedrijf!

Wat is RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)?

Het is belangrijk dat je begrijpt wat deze strategie inhoudt, zodat we meteen kunnen bepalen hoe we ze in de praktijk kunnen brengen. Daarom is het goed te beseffen dat O&I een reeks praktijken is ter voorkoming van arbeidsongevallen die gevolgen kunnen hebben voor werknemers, het bedrijf, het milieu en de samenleving in het algemeen.

Doel van de RI&E is het in kaart brengen en beheersen van de mogelijke risico's van ongevallen en de bronnen daarvan - zoals biologische, ergonomische, fysische en chemische - tijdens de uitvoering van diensten. Een goed opgezet programma is er dus op gericht strategieën uit te stippelen om mogelijke incidenten te voorkomen en protocollen op te stellen om de schade van een eventueel voorval tot een minimum te beperken.

Ri&E verplicht: weet wie verplicht is

Er is een vooraf bepaalde verplichting tot RI&E gekoppeld aan bedrijven die een hoog risico voor de werknemers inhouden, maar het is vermeldenswaard dat elk management zich met deze uitvoering moet bezighouden. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat zelfs ongevaarlijke omgevingen, zoals kantoren, arbeidsongevallen kunnen veroorzaken.

RI&e opstellen: Hoe moet de RI&E worden uitgevoerd?

Nu je het belang begrijpt van het in kaart brengen en beheren van risico's in de professionele omgeving, wilt je misschien weten hoe je de RI&E-strategie in de praktijk kunt brengen. Met dat in gedachten hebben wij een stap-voor-stap gids voor je opgesteld, zodat je een beter idee krijgt van wat er moet gebeuren.

Identificeer de risicofactoren

Erkennen wat schade kan toebrengen aan de werknemer, het bedrijf of het milieu is de eerste stap. Stel daarom vast wat de mogelijke oorzaken van ongevallen zijn, maak een onderscheid tussen de bronnen van gevaar - zoals machines, materialen en plaatsen - en begrijp wat de gevolgen van zo'n eventualiteit zouden zijn.

Los de gevaarlijke punten op

Nadat de directie heeft begrepen welke punten schade kunnen veroorzaken, moet zij de praktijk beginnen om de risico's te elimineren. In die zin kan gebruik worden gemaakt van de hiërarchie van beheersingsmaatregelen, voorgesteld door het NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Volg op basis hiervan de lijst van mogelijke oplossingen, die de volgorde volgt van grotere naar kleinere doeltreffendheid:

- Elimineer het risico;

- Vervang het risico;

- Isoleer de werknemers van het risico;

- Verander de werkmethode;

- Bescherm het team met individuele beschermingsuitrusting.

Naast het volgen van de lijst moet de organisatie ook prioriteit geven aan de bewustmaking van de werknemers, door opleidingen over dit onderwerp aan te bieden.

Follow-up van de controle maatregelen

Nu jouw bedrijf de werknemers al heeft beschermd, is het tijd om de genomen maatregelen op te volgen en de doeltreffendheid van de acties te meten. Het is de moeite waard te benadrukken dat RI&E geen statische actie is, en dat de instelling zichzelf dus voortdurend moet bijwerken door toegang te bieden tot nieuwe technologieën, goede dienstverlening praktijken toe te passen, enz.

Methodologie

Naast risicobeperkende maatregelen moet het risicobeheer van een faciliteit ook acties omvatten die erop gericht zijn de werking ervan op termijn binnen aanvaardbare of toelaatbare veiligheidsnormen te houden.

Daarom moet elk bedrijf dat activiteiten ontplooit die tot zware ongevallen kunnen leiden, de RI&E opstellen, die tot doel heeft te voorzien in een systeem dat gericht is op de vaststelling van algemene richtsnoeren voor het beheer, met het oog op de preventie van ongevallen.

RI&E checklist

De reikwijdte van de RI&E moet bevatten:

- Informatie over procesveiligheid;

- Herziening van de procesrisico's;

- Beheer van wijzigingen;

- Handhaving en waarborging van de integriteit van kritieke systemen;

- Operationele procedures;

- Opleiding van het personeel;

- Incidentonderzoek;

- Actieplan voor noodgevallen;

- Audits.

Voor middelgrote, grote en kleine ondernemingen moeten in het nood actieplan de volgende aspecten aan de orde komen:

- Structuur van het plan;

- Beschrijving van de betrokken installaties;

- Ongeluk scenario's overwogen;

- Dekkingsgebied en beperkingen van het plan;

- Organisatorische structuur, met aandacht voor de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokkenen;

- Actie stroomschema;

- Reactie op noodsituaties;

- Menselijke en materiële middelen;

- Verspreiding, uitvoering, integratie met andere instellingen en onderhoud van het plan;

- Soorten en tijdschema's voor theoretische en praktische oefeningen, naar gelang van de verschillende geraamde ongevalsscenario's.

 

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar het HR Navigator platform en ontdek hoe je het beste een RI&E kunt opstellen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden