Werken en leren voor een baan: bij Hof en Hiem thuiszorg

De medewerkers van Zorggroep Hof en Hiem denken graag in oplossingen. Niet alleen wat betreft het bieden van ouderenzorg, ook in de steeds groter wordende uitdaging rondom de vergrijzing in ons land.

Niet alleen het aantal cliënten neemt door de vergrijzing toe, ook de medewerkers van Hof en Hiem zelf worden vanzelfsprekend steeds een dagje ouder. Op dit moment is een negende deel van het perso- neelsbestand zestig jaar of ouder. Conclusie: er is meer en meer sprake van de zogenoemde ‘dub- bele vergrijzing’. Dit geldt ook voor de medewerkers van de thuiszorg. Daarom stak een aantal collega’s de koppen bij elkaar. Het resultaat? Een eigen Hof en Hiem opleiding speciaal voor de thuiszorg die, in samenwerking met ROC Friese Poort Sneek, in september 2021 is gestart. Uniek aan dit traject is dat leerlingen vanaf dag één meelopen in de praktijk. Daarnaast is het on- derwijs flexibel waardoor leerlin- gen invloed kunnen uitoefenen op de lesstof die aansluit bij hun erva- ringen in de praktijk. Regelmatig worden gastlessen verzorgd door medewerkers van Hof en Hiem.

 

Direct zelfstandig aan de slag

Op de inschrijving van het nieuwe leerwerktraject van Hof en Hiem Thuiszorg kwamen 130 aanmeldin- gen binnen. Manager Thuiszorg Niels van de Berg voelde zich voor even net Yvon Jaspers: “Het leek hier wel ‘Boer zoekt Vrouw’, met al die brieven verspreid over de tafel. En stuk voor stuk hadden ze goede motivatie om aan de opleiding mee te doen. We hadden ruimte voor 23 leerlingen. Of zoals wij ze nu noemen: de BBL-collega’s, waarbij BBL staat voor Beroeps Be- geleidende Leerweg.” De opleiding duurt twee jaar en is een combina- tie van lessen volgen op school en ervaring opdoen in de praktijk. Eén dag in de week volgen de leerlin- gen met elkaar les op school. De overige vier dagen zijn werkdagen waarbij ze ongeveer vijf uren per dag, onder begeleiding van een ervaren zorgmedewerker van Hof en Hiem, op bezoek gaan bij cliën- ten. De resterende uren kunnen zij besteden aan schoolopdrachten. Na het afronden van de opleiding krijgen de BBL-collega’s een vast contract voor minimaal 24 uren.

 

Daarnaast krijgen ze de mogelijk- heid om te kiezen in welke regio ze aan de slag willen gaan, in een lo- catie kleinschalig wonen. Met deze opleiding biedt Hof en Hiem een prachtige kans aan mensen in alle leeftijdscategorieën die een switch in hun carrière willen maken.

 

“Ze kunnen direct zelfstandig aan de slag, voelen zich verbonden met onze organisatie en krijgen een vast contract wat hen de komende jaren zekerheid biedt”, aldus Niels van de Berg. De opleiding staat ook open voor jongeren die verschillende opleidingen hebben geprobeerd en nu heel bewust aan de slag willen in de zorg.

 

Thuis wonen met complete zorg- en dienstverlening

Om goed aan te kunnen sluiten bij de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen biedt Hof en Hiem de dienst Volle- dig Pakket Thuis. Ouderen die een indicatie voor de Wet op Langdu- rige Zorg krijgen, en dus terecht kunnen in een woonzorgcentrum, kunnen er in sommige gevallen ook voor kiezen om diezelfde zorg thuis te ontvangen. Het is dan wel van belang dat je in de buurt van een woonzorgcentrum woont.

“Door de vergrijzing verwachten we in de toekomst ook een tekort aan verpleeghuisbedden in onze regio. Het is daarom erg belangrijk dat we thuis dezelfde zorg kunnen bieden. Door middel van dit pakket kunnen we dat doen”, legt Niels uit. “Voor veel cliënten biedt het een mooie oplossing. Vooral als ze in een aan- leunwoning of gelijkvloers wonen. Naast zorg wordt ook de dagbeste- ding naar huis gehaald. Spelletjes spelen, een visje halen of even een blokje om, het is maar net wat de cliënt graag wil en nodig heeft.”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden