Toekomstig Anna Schotanus combineert innovatie met unieke expertise ouderenzorg en gehandicaptenzorg

HEERENVEEN - Op 10 oktober 2022 tekende Alliade en ADS Groep voor de herontwikkeling van Anna Schotanus. 

Beide partijen zijn verheugd op de mooie samenwerking. In de toekomst biedt de duurzame en toekomstbestendige locatie verschillende soorten zorg, behandeling en ondersteuning aan ruim 200 kwetsbare ouderen. Waaronder een aantal ouderen met een verstandelijke beperking.

Ouderenzorg en gehandicaptenzorg op één locatie

De ouderenzorg en gehandicaptenzorg van Alliade vernieuwen samen in Heerenveen op de locatie Anna Schotanus. De herontwikkeling bestaat uit een renovatie van 57 wooneenheden in de bestaande flat én 144 nieuwbouw wooneenheden voor dagactiviteiten en wonen. Vincent Maas, voorzitter RvB vertelt: “In de toekomst worden de zorgvragen binnen de ouderenzorg steeds ingewikkelder. Met de komst van het nieuwe Anna Schotanus kunnen we daar veel beter op inspelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ouder wordende cliënt binnen de gehandicaptenzorg’’. Door de ouderenzorg en gehandicaptenzorg te combineren op één locatie ontstaat een mooie samenwerking tussen de medewerkers. Samen kunnen ze goede zorg verlenen aan deze doelgroep.

Een goed en zinvol leven

Anna Schotanus draagt bij aan een goed en zinvol leven voor kwetsbare ouderen. De locatie verleent specialistische en intensieve zorg en kijkt naar wat de cliënt nog wél kan. Dit betekent dat er dagelijks aandacht is voor de wensen, leefwijze en het ritme van de bewoners. In het nieuwe Anna Schotanus zijn er verbindingen tussen bijvoorbeeld woongroepen en ontmoetingsruimten. Zo kunnen cliënten en bezoekers vrij genieten van de tuinen in een mooi, landelijk en beschut parklandschap.

Over Alliade
Alliade helpt kwetsbare mensen in Friesland met ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, werk & dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning. Een goed en zinvol leven voor alle mensen met een (licht) verstandelijke beperking én kwetsbare ouderen. Dat is waar Alliade voor gaat. Samen met ieder kind, jongere, volwassene of oudere kijken we naar wat wél kan. Met goede zorg, ondersteuning en behandeling kijken we naar wat een cliënt zelf kan en wil. We luisteren met aandacht naar wensen en helpen cliënten zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving. Daar betrekken we ook naaste(n) bij. Met meer dan 300 locaties en 6.000 medewerkers helpen we jaarlijks meer dan 8.000 cliënten. Meer informatie op: www.alliade.nl