SkulpCafé voor mensen met kanker weer van start

Foto De Skulp

HEERENVEEN - Het Skulpcafé in Heerenveen is weer van start gegaan. Mensen die geraakt zijn door kanker kunnen iedere vrijdagmorgen om 10.00 uur terecht in de locatie K.R. Poststraat 70-72. 

Ook worden vanaf 1 oktober iedere woensdag om 10.00 uur wandelingen georganiseerd vanaf  restaurant Tjaarda Oranjewoud. Daarnaast zijn er op diverse locaties in Friesland activiteiten zoals high tea, schilderen, speksteenworkshops, bloemschikken etc. 

Deze week is in Heerenveen het vijfjarig bestaan van stichting De Skulp gevierd. In 2019 hebben 118.500 Nederlanders de diagnose kanker kregen, 2000 meer dan in het jaar daarvoor. In Friesland gaat het om 4.730 mensen. De diagnose kanker kan veel teweeg brengen bij mensen die geraakt zijn door kanker.

De Skulp wil naast een warm welkom en veilige prettige plek, vooral ondersteuning bieden aan iedereen in Fryslân, die te maken krijgt met kanker.
Ook partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers en nabestaanden zijn van harte welkom bij alle activiteiten.

De gastvrouwen/-mannen van De Skulp doen dit door, naast het bieden van een luisterend oor,  het organiseren van activiteiten, themabijeenkomsten en een wekelijks SkulpCafé voor mensen met deze levensbedreigende ziekte en hun naasten.  Het doel is gasten helpen hun eigen kracht weer te hervinden en weer een nieuwe balans te vinden in hun leven.

Door de coronacrisis stonden de activiteiten de afgelopen maanden op een zacht pitje. Teamleiders en gastvrouwen onderhielden in deze periode telefonisch en per mail contact met gasten die zich hiervoor aanmelden. De Skulp volgt de richtlijnen van het RIVM. Belangstellenden kunnen zich opgeven via aanmeldingen&deskulp.nl (graag datum doorgeven, waarna een van de gastvrouwen contact opneemt). 

Zie voor meer informatie en activiteiten www.deskulp.nl.

Bij de foto: De gastvrouwen van Heerenveen hebben er weer zin in, v.l.nr. staand Trianca Haaksma, Annie Adema, Lena Mastenbroek en Alie Langhout

Zittend v.l.n.r. Annie Bouma, Jocyta Agricola, en Grietje de Jong 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden