Zingen voor je leven Heerenveen zingt door

HEERENVEEN  - Meteen in maart vorig jaar, toen plotseling alles stil lag, heeft het koor ‘Zingen voor je leven Heerenveen’ stappen gezet om toch te kunnen blijven zingen.

Helaas kon dit niet langer in groepsverband in De Rinkelbom. Maar er was wel een actieve whatsappgroep en vrijwel iedereen heeft e-mail. Op het vaste zangtijdstip – tweewekelijks op vrijdagmorgen – zaten de zangers klaar met hun zangmap en hun mobieltje. Zangleidster Grytsje Kingma nam filmpjes op, of stuurde spraakberichten met zangoefeningen rond. Ook werden er begeleidingsbanden gemaakt door de muzikale begeleider van het koor, Wil van Eekeren.

“Wij zijn een koor voor mensen die geraakt zijn door kanker”, vertelt Grytsje Kingma. “De saamhorigheid is enorm belangrijk. Juist in die eerste coronatijd was het hard nodig om toch de verbinding met elkaar te houden. Als met elkaar zingen dan niet mogelijk is, dan gaan we kijken naar wat er dan wél kan, zo was het uitgangspunt. Dat bleek toch nog best veel te zijn.” Er kwamen schrijfopdrachten, een muziekquiz en thema’s naar aanleiding van liedjes uit het repertoire. Zoals bijvoorbeeld de zee, of je eigen weg vinden. Inmiddels zijn de koorleden bijna allemaal vertrouwd met ‘zoom’, zodat men elkaar tijdens zo’n zangochtend kan zien en om beurten kan horen.

Grytsje Kingma: “De Leeuwarder Courant schreef pas geleden over het oudste lid van ons koor. Daar werd ook een filmpje van gemaakt, wat opgemerkt werd door Koornetwerk Nederland. Dat is de overkoepelende organisatie van koren, waarbij Zingen voor je leven ook is aangesloten. Zo kwam het dat de 94-jarige Sjoerd van Dijk in gesprek mocht met koningin Máxima over hoe hij het koor ervaart in de coronatijd. Een bijzondere ervaring! We snakken er naar om weer echt samen te kunnen zingen op onze locatie in De Rinkelbom. Ook zouden we graag meer zangers erbij willen hebben. We hebben nu twaalf leden, daar kunnen nog best een paar bij!”

Zingen met lotgenoten kan helpen bij verwerking, rouw, acceptatie. En samen zingen geeft plezier en energie.

www.zingenvoorjelevenheerenveen.blogspot.com

www.kankerinbeeld.nl