Vrijdag 30 december gezellige midwintermarkt in Katlijk

KATLIJK - Op vrijdag 30 december zal vanaf 11.00 uur op het dorpsplein bij de Thomastsjerke in Katlijk een gezellige midwintermarkt worden gehouden, waarbij diverse standhouders hun producten aanbieden, terwijl in het kerkje een aantal dorpsgenoten hun hobby’s tentoonstellen.

Op het dorpsplein zelf zijn kraampjes ingericht. Dorpsgenoten in monnikspij luiden de klokken van de klokkenstoel. Bezoekers worden uitgenodigd om ook zelf de klokken te luiden. En uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten met een hapje en een drankje.

Bekwame klokkenluiders laten tijdens de markt weer zien en horen hoe de klokken geluid moeten worden. Deze traditie staat bekend als het Sint Thomasluiden. Het Sint Thomasluiden is een oud volksgebruik. Vroeger was dit gebruik in grote delen van Friesland erg populair. Nu wordt deze traditie nog in slechts twee dorpen gehouden: Katlijk en Oudehorne.

Lijkt het u leuk om als standhouder op de markt te staan stuur dan voor 20-december met vermelding van uw mobiele telefoonnummer en de producten die u wilt verkopen een mailtje naar midwintermarktkatlijk@gmail.com
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden