Oratoriumkoor COV Heerenveen gaat weer zingen

HEERENVEEN - Dat er weer gezongen kan worden betekent heel veel voor de leden van het Oratorium Koor COV Heerenveen. 

En ook muzikaalleider Rob Meijer is heel blij. Zingen doet immers veel met lichaam en geest. Zingen ontspant, geeft energie. Door te zingen ontstaan er stofjes in de hersenen die een geluksgevoel geven. Deze stoffen verbeteren ook de afweer. En….muziek en zang streelt de ziel op een unieke manier.

Dat COV weer mag zingen betekent ook dat er eindelijk weer plannen gemaakt kunnen worden. Plannen voor een klein concert in februari 2022 bijvoorbeeld. Mede hierom wil het koor aan iedereen laten horen hoe het klinkt en welke stukken het repeteert. Maar ook hoopt het koor hiermee mensen te prikkelen en over de drempel te trekken om mee te komen doen. Want voor alle koren geldt dat Covid een flinke impact had.

Iedereen is uitgenodigd de repetitie van 23 november bij te wonen. Kom en ervaar wat zingen doet en wie weet ……

Plaats: Heerenveen, gebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen, start van de repetitie om 19.30 uur.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden