Eerste Friese passie gaat in 2022 in première

HEERENVEEN - Het eerste exemplaar van de partituur en tekst (met Nederlandse vertaling) van een nieuwe Friese passie In frjemdling yn Jeruzalem (Een vreemde in Jeruzalem) met als ondertitel De passy fan in sjenner (De passie van een ziener) is donderdag 9 september door muziekuitgever Jan de Jong van Intrada overhandigd aan auteur Eppie Dam uit Balk en componist, dirigent, Gerben van der Veen uit Haskerdijken, die het muziekstuk hebben gerealiseerd.

In frjemdling yn Jeruzalem is geschreven voor koor, soli en een klein maar kleurrijk ensemble van elf instrumenten en zal op 8 april 2022 in première gaan.  Daarna volgen op 9 en 10 april uitvoeringen in de Heilige Geestkerk in Heerenveen.

Het idee voor een originele Friestalige passie is ontstaan in 2018 tijdens de repetities en concerten van de Friese Matteuspassy, met de originele muziek van Johann Sebastian Bach en Nederlandse hertaling van Jan Rot. Zijn eigentijdse en grensverleggende Mattheuspassie verscheen in 2006 en werd door dichter Eppie Dam in het Fries vertaald. Dat sterkte Van der Veen in het idee dat er een productie van eigen bodem zou moeten komen. Hij benaderde  Dam, die eind 2018 een tekst aanleverde. Enigszins geholpen door de coronacrisis, kon de componist, normaal druk bezet als beroepsmusicus, het werk in december 2020 voltooien.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden