Een nieuwe blik op… De nieuwe combinatiefunctie cultuur in de gemeente Heerenveen

Foto: Lucas Kemper

HEERENVEEN - Het is alweer drie-en-een half jaar geleden dat we uitgebreid aandacht schonken aan de combinatiefunctionaris cultuur in de gemeente Heerenveen. 

De gemeente Heerenveen heeft meerdere combinatiefunctionarissen sport en sinds 1 september van dit jaar is er nu ook een onafhankelijke fulltime combinatiefunctionaris cultuur. Pieter Jan Struik heeft zijn functie bij Ateliers Majeur neergelegd om zich volledig in te kunnen zetten als combinatiefunctionaris voor de gemeente Heerenveen. “Eindelijk is er erkenning dat cultuur óók belangrijk is voor de ontwikkeling van ieder kind!”, aldus Pieter Jan Struik.

Pieter Jan steekt meteen van wal: “Het is mijn taak om alle kinderen en jongeren kennis te laten maken met de rijke kunst en cultuur in deze regio. Zodat ze in hun culturele loopbaan geraakt worden en een stap kunnen maken in hun vrijetijdsbesteding of zelfs toekomstige carrière. Daarbij vind ik het belangrijk dat er actieve en receptieve cultuur aangeboden wordt.”

Receptieve cultuur

Vrij vertaald, receptief is op onderzoek uitgaan in musea, bij voorstellingen of bijvoorbeeld het Oranjewoud Festival. Volgens Pieter Jan maakt het brede cultuuraanbod in de regio onderdeel uit van de habitat van ieder kind in deze omgeving. “Ieder kind moet gelijke kansen krijgen om deze rijke cultuur te ontdekken en te bezoeken. Naar de kinderen toe vind ik dat het allerbelangrijkste, dat het niet uitmaakt waar je woont of naar school gaat. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn.”

Hoe geef je vorm aan goed cultuuronderwijs?

In zijn adviserende rol geeft Pieter Jan hier een bijdrage aan de scholen in de gemeente. Hij bezoekt iedere school meermaals om een vinger aan de pols te houden wat betreft het cultuuronderwijs. Daarnaast stelt hij steeds weer de vraag: wat heeft het kind nodig? En hoe kunnen we verbreden en/of verdiepen? Cultuuronderwijs is namelijk meer dan alleen muziek- of dansles. Je kunt aan de slag met techniek, natuur in de vorm van Land art (landschapskunst) bijvoorbeeld of aan de slag met co-creatie, deskundigheidsbevordering en talentleren.

Eén van de krachten van cultuuronderwijs is dat het vakoverstijgend is. Het biedt de mogelijkheid om op een andere manier te werken aan basisvaardigheden als taal en rekenen. De mogelijkheden van cultuuronderwijs zijn eindeloos.

En precies dat heeft niet iedereen in de gaten, volgens Pieter Jan Struik. Daarom noemt hij zichzelf graag een verbinder tussen verschillende partijen. Doordat hij al jaren in het vak zit, heeft Struik een groot regionaal en zelfs landelijk netwerk. Hij blijft op de hoogte van trends en ontwikkelingen én springt er waar nodig op in. Eén van de gehoorde geluiden, volgens Struik, was dat niet alle cultuuraanbieders begrijpen wat werken in een schoolomgeving inhoudt. Daarom vroeg hij, samen met de cultuurcoach Opsterland en Kunst en Coo uit Oosterwolde, een landelijke subsidie aan voor deskundigheidsbevordering van cultuuraanbieders. Inmiddels is, onder de noemer ‘Rom Sicht’, het eerste van hopelijk vele trajecten gestart.

‘Kultuuredukaasje mei kwaliteit’

Uiteindelijk heeft Pieter Jan Struik maar één doel: de borging van cultuuronderwijs in het onderwijs zodat ieder kind er mee in aanraking komt. En dat is meer dan een leuke dag organiseren of een creatief uurtje. “De komende jaren gaan we deze culturele loopbaan verder ontwikkelen én borgen, samen met het brede culturele netwerk in deze gemeente.” Een eerste duidelijke stap van deze combinatiefunctionaris is een cultuurmenu: een letterlijk magazine vol met aanbod van verschillende cultuuraanbieders die in het onderwijs aan de slag kunnen gaan.

Pieter Jan kan nog uren over zijn werk spreken. Maar wil uiteindelijk alleen nog het volgende meegeven: “Ik wens ieder kind toe dat ze met alle disciplines in aanraking komen én dat ze leren om er zich verder in te ontwikkelen. Zodat je ziet dat er een leerlijn en ontwikkeling van groep 1 tot groep 8 zichtbaar is. En dat ouders en kinderen beseffen: ‘ik hoef niet ver te reizen om met cultuur in aanraking te komen!’”

Wat is het verschil tussen de combinatiefunctie cultuur en de gemeentelijke taak van culturele netwerkorganisatie Ateliers Majeur?

Vanaf dit schooljaar, 2021-2022, is er een heldere scheiding tussen de gemeentelijke taak van culturele netwerkorganisatie Ateliers Majeur én de onafhankelijke gemeentelijke combinatiefunctionaris cultuur. Waarbij het doel, alle scholen ondersteunen op het gebied van cultuuronderwijs, geborgd is in de gemeente Heerenveen. De combinatiefunctionaris cultuur (Pieter Jan Struik) en de nieuwe coördinator cultuuronderwijs bij Ateliers Majeur (Nikki Loohuizen) bundelen hierin hun krachten. Samen organiseren zij bijeenkomsten, ontwikkelen projecten en onderhouden zij contact met de scholen en het culturele werkveld. Wel is er een duidelijk onderscheid tussen de twee functies:

• Pieter Jan brengt het culturele aanbod uit de regio in kaart in de vorm van het Cultuurmenu. Scholen kunnen hierdoor gemakkelijk kiezen uit het regionale aanbod, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van een voorstelling, een specifieke cultuurles of een museumbezoek. Dit aanbod wordt door hem voortdurend geoptimaliseerd en op kwaliteit getoetst en geborgd.

• Daarnaast komt het natuurlijk ook voor dat scholen een kunstzinnig of cultureel project op maat zouden willen, dat bijvoorbeeld aansluit bij een actueel thema. In dit geval gaat Nikki voor ze aan de slag om de juiste vakmensen te zoeken bij de gestelde vraag. Ateliers Majeur verzorgt dus alle trajecten op maat. Vervolgens zorgt Nikki er voor dat er een goede verbinding komt tussen cultuur onder én na schooltijd. Denk hierbij aan de Kunstateliers en Playgrounds.

Door: Janita Baron
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden