Diverse Kabinetpresentaties in museum Belvedère

HEERENVEEN - In museum Belverdere zijn tot 4 december 2022 Kabinetpresentaties te zien van Han Bennink, Liesbeth Bijkerk, Krin Rinsema, Euf Lindeboom, Gosse Koopmans en Christiaan Kuitwaard

Han Bennink – 80 maar jonger

Als drummer trad Han Bennink op met vele groten uit de jazz en hij heeft een internationale reputatie. Museum Belvédère was het eerste museum in Nederland dat, in 2013, een overzichtstentoonstelling wijdde aan Benninks beeldende werk. Nu is er een vervolg. De presentatie maakt deel uit van het tentoonstellingsvierluik HAN BENnInK 80 – in Fryslân, waaraan ook Galerie Hoogenbosch te Gorredijk, Het Tripgemaal te Gersloot en Le Brocope te Oldeberkoop bijdragen.  Lees hier verder.

Liesbeth Bijkerk – Gevoel van kleur

Liesbeth Bijkerk (1957) maakt al jaren abstracte schilderijen waarin verfstreek, vorm en kleur lyrische composities vormen. Tijdens het creatieve proces zoekt ze telkens weer naar harmonie en melodie aan de hand van assonante en dissonante  vormen en kleuren. Waarnemingen en herinneringen zijn doorgaans haar uitgangspunt, maar deze worden tijdens het schilderen vertaald in non-figuratieve beelden die, zoals muziek, appelleren aan menselijke emoties. Lees hier verder.

Krin Rinsema – Droge Naalden

In het werk van Krin Rinsema (1947), waarvan nu in het museum recente droge naald-etsen te zien zijn, speelt de mensfiguur een centrale rol. Vaak zijn ze weergegeven als sobere, donkere gestalten tegen onbestemde achtergronden en wekken ze de indruk van herinneringsbeelden die hun scherpte hebben verloren, maar zijn vervuld van melancholie, verdriet of voorbij geluk. Vestigt de huidige expositie aandacht op Rinsema's grotere werken op papier, in de nieuwste publicatie Terschelling zijn voornamelijk afbeeldingen van haar kleine schilderijen opgenomen. De publicatie is verkrijgbaar in de museumwinkel. Werk van Krin Rinsema is t/m 14 januari 2023 eveneens te zien in Galerie de Vis in Harlingen. Lees hier verder.

Euf Lindeboom - Build with Words – mijn alfabet

In verschillende series schilderijen liet Euf Lindeboom (1947) zich inspireren door de architectuur van huizen, schuren en andersoortige gebouwen. Haar onderzoek was er vooral op gericht ruimtelijke vormen terug te brengen naar het platte vlak. Hadden haar architectuur-schilderijen aanvankelijk een nadrukkelijk figuratieve inslag, na verloop van tijd vereenvoudigde ze deze tot heldere, meer abstracte composities. Deze laatste series zetten haar op het spoor van een nieuw uitgangspunt, een eigen alfabet, ontworpen volgens geometrische principes. Lees hier verder.

Duelportretten van Gosse Koopmans en Christiaan Kuitwaard

In de prentenkabinetten worden de portretten getoond die Gosse Koopmans (1957) en Christiaan Kuitwaard (1965) van elkaar maakten tijdens de kunstbeurs Art Noord, die van 6 t/m 9 oktober in het museum plaatsvond. Het project kwam voort uit hun wederzijdse fascinatie voor het schilderen naar waarneming; hoe de waargenomen ruimtelijke werkelijkheid kan worden vertaald naar het platte vlak. Doordat beide schilders vanuit hun vaste standpunt elk fysionomisch detail zo consequent mogelijk registreerden – waarbij hun blikrichting telkens versprong – traden er perspectivische vervormingen op. De reeks duelportretten vormt de uitkomst van een onderzoek naar het proces van zuiver waarnemen, in de wetenschap dat handschrift, stijl en perceptie altijd een persoonlijk stempel drukken op elk eindresultaat. Lees hier verder.

Oók te zien: Jochem Hamstra – Een fragment van leven

t/m 29 januari 2023 (grote zaal)

De schilderkunst van Jochem Hamstra (1962, Heerenveen) beweegt zich tussen figuratie en abstractie, maar is altijd gestoeld op de visuele waarneming. Als een ‘stadsjutter’ verzamelt hij tijdens zijn vele wandelingen door de binnenstad van Groningen zowel indrukken als materialen. Deze collageachtige aanpak loopt als een rode draad door zijn oeuvre. Alles is inspiratie en inspiratie is overal. Dankzij een sterke persoonlijke stijl en een geraffineerd kleurgebruik is Hamstra’s werk altijd verrassend en toch herkenbaar. Zo heeft hij een coherent en kwalitatief hoogstaand oeuvre opgebouwd, dat nog nooit in de volle breedte is getoond. Reden genoeg voor Museum Belvédère om zijn eerste museale solotentoonstelling te organiseren. Zijn werk is ruim vertegenwoordigd in de collectie en Jochem Hamstra behoort sinds de oprichting van het museum tot de kernkunstenaars.

Bekijk hier de film over de tentoonstelling.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden