Directeur Museum Belvédère boos omdat uitbreiden voorlopig niet mag

ORANJEWOUD - Gemeente Heerenveen houdt uitbreiding van Museum Belvédère voorlopig tegen, omdat de druk op het landschapspark in Oranjewoud toeneemt en er eerst een visie moet komen.

Directeur Han Steenbruggen vindt het niet goed doordacht. Hij is echt boos. Het college van burgemeester en wethouders zet de uitbreiding van het museum voorlopig op slot. Dat voornemen staat in de integrale visie voor het landschapspark Oranjewoud, dat het college opstelde nadat de gemeenteraad daartoe had opgeroepen.

Opschorting voor visie

De gemeenteraad wil dat er een visie komt over het gebruik van het landschapspark, omdat de druk op het gebied toeneemt. Er komen steeds meer bezoekers naar het bos en de gemeente wil er meer grip op krijgen. Sommige ontwikkelingen worden daarom voorlopig stopgezet, totdat er een definitieve visie is.
Directeur Steenbruggen heeft alle begrip voor het denken over de toekomst van het gebied, maar vindt de argumentatie verkeerd. "Ons museum bevindt zich aan de rand van het landschapspark. Onze parkeergelegenheden bevinden zich aan de noordzijde, niet aan de Oranjewoud-kant. Dus alle bezoekersstromen bevinden zich buiten het kwetsbare gebied."
 
Het is volgens de directeur ook niet zo dat een groot aantal museumbezoekers ook nog het park in gaat om te wandelen of te fietsen. Omgerekend naar een doorsnee dag gaat het maar om zo'n acht mensen, schat Steenbruggen in.

Uitbreiding niet voor meer bezoekers bedoeld

Verder zijn de uitbreidingsplannen van Museum Belvédère ook niet gericht op meer bezoekers, maar op het uitbreiden van de facilitaire ruimte.

"We zitten echt met grote problemen in de kantoor- en depotruimte. De pijnpunten zitten ook bij de kassa en een deel van de expositieruimte. Dus uitbreiden is vooral gericht of professionalisering, optimalisering en klantcomfort. Niet zozeer op een toename van bezoekersaantallen."
 
Sterker nog, zegt Steenbruggen: "We hebben altijd gezegd dat wij een museum willen blijven dat betrekkelijk klein tot middelgroot is. Niet met een exorbitante groei van bezoekersaantallen." Bovendien vindt het museum ook dat Oranjewoud een stiltegebied moet blijven.

Verbazing over communicatie

Steenbruggen is niet te spreken over de communicatie. "Ik had het heel prettig gevonden als er vanuit de gemeente, Oranjewoud en de plannenmakers een gesprek had plaatsgevonden met ons als museum. Dat is er als zodanig niet geweest. Wij moeten in de krant lezen dat Arcadia over drie jaar door kan gaan, dat er plaats is voor zwemgelegenheid. Dat vind ik een rare manier van communiceren."

Bestuursvoorzitter Evert-Jan Rotshuizen van het museum zal donderdag inspreken in een commissievergadering van de gemeente. "Ik zal daar ook bij aanwezig zijn, al zal ik me verder wat inhouden", zegt Steenbruggen. Het museum wil daar de argumenten op tafel leggen.
 
Steenbruggen nodigt het college en de gemeenteraad uit. "Om eens te kijken hoe wij hier moeten werken met twee kantoortjes voor zes mensen."
Hij zegt: "De gemeente wil wel van ons dat wij tentoonstellingen maken en meedraaien als toeristische cultuurattractie. Maar als wij vragen om uitbreiding, leidt dat tot problemen. Ik vind dat dit niet zo mag zijn. Wij hebben echt nood in dit gebouw."Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden