Boek over Friese dorpscafés verschenen

FRYSLAN -  Deze maand is het boek Van Spanga tot Moddergat verschenen. In het boek van journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga zijn 22 Friese dorpscafés in woord en beeld geportretteerd. In zijn inleiding haalt Joustra Geert Mak aan, die het oude dorpscafé van Jorwert omschreef als 'huiskamer, dorpshuis en theaterzaal in één'.

Niet alleen Jorwert had zo'n café: in bijna elk Fries dorp waren de cafés de ontmoetingsplaatsen van het dorp. Een aantal dorpscafés heeft de coronacrisis niet overleefd, maar verbazingwekkend veel hebben het hoofd toch boven water weten te houden. Veel voorzieningen mogen dan verdwenen zijn, het café houdt stand. Vaak als enige nog resterende trefpunt van een kleine gemeenschap.

22 geportretteerde dorpscafés 

De 22 geportretteerde dorpscafés zijn: Alde Leie -De drie Gemeenten; Baard - Café Baard; Bakhuizen - Café Licorne; Blauhûs -Café De Freonskip; Boazum -Café De Boazummer Mjitte; Easterein -Café-restaurant Bergsma Easterein; Easterlittens - Herbergh Het Wapen van Friesland; Feanwâldsterwâl - Hotel-eetcafé ’t Dûke-Lûk; Ferwert - Café It Hoekje; Fochteloo - Café ’t Korhoen; Frieschepalen- Ma Kelly’s Muziek Café; Jorwert - Café Het Wapen van Baarderadeel; Makkinga - Café Ús Mem; Mûnein - Café ’t Mounehoekje; Nylân - Eetcafé De Herberch fan Nylân; Oudebildtzijl - Eetcafé Het Graauwe Paard; Paesens-Moddergat - Café De Zwarte Arend; Spanga - Café De Veehandel; Terwispel - Café Spaltenbrêge; Tijnje - Theeschenkerij Ulesprong; Warns - Café-restaurant Op Warns; Waskemeer - Café De Herberg; Makkinga - Café Ús Mem; Oudebildtzijl - Eetcafé Het Graauwe Paard; Paesens-Moddergat - Café De Zwarte Arend; Warns - Café-restaurant Op Warns; Waskemeer - Café De Herberg

De prijs van het boek is € 19,90. Het boek is te krijgen via de boekhandel.