10 oktober 2021 Evensong R.K. Heilige Geestkerk Heerenveen

HEERENVEEN - Na een te lange afwezigheid wordt er op zondag 10 oktober 2021 om 19.00 uur in de R.K. H. Geestkerk in Heerenveen weer een Evensong gehouden, oftewel het avondgebed van de Anglicaanse Kerk.

De dienst is vergelijkbaar met een rooms-katholieke of lutherse vesper. Er zijn vaste onderdelen waaronder psalmen, Bijbellezingen en enkele hymnes. Opmerkelijk aan een dergelijke 'Choral Evensong' is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. Zo is het afsluitende orgelspel vaak een virtuoos stuk muziek.

Voorganger is pastor Lidy Langendijk. Het koor, Con Amore Musica onder leiding van dirigent Gerben v.d. Veen, zingt werken van Samuel Arnold en Charles Villiers Stanford. Fedde Tuinstra is de organist die tevens het afsluitende orgelspel ten gehore zal brengen. De viering staat onder auspiciën van de Raad van Kerken Heerenveen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden