Welzijn op recept, Een schaakmaatje via de huisarts

Foto: Hannah Zandbergen

HEERENVEEN - Wie niet lekker in zijn vel zit, gaat vaak als eerste naar de huisarts. Het advies kan dan zijn dat het goed is om wat meer onder de mensen te komen. 

Maar hoe pak je dit aan? Welzijnsorganisatie Caleidoscoop voert de pilot ‘Welzijn op recept’ uit. Hierbij werkt Caleidoscoop samen met de gemeente Heerenveen en een aantal andere partners. De welzijnscoach maakt een persoonlijk ‘recept’ voor de mensen die door de huisarts naar haar worden doorverwezen. De uitkomst is soms verrassend: geen medicijnen op recept, maar een wandeling, concertbezoek of koffie-ochtend. 

Mensen komen soms bij de huisarts met vage lichamelijke klachten: ze zijn lusteloos, hebben niet zo’n zin meer in het leven. Vaak gaat het dan om oudere mensen, die eenzaam zijn. Hun netwerk is kleiner geworden en er woont weinig familie in de buurt. Ze hebben eigenlijk behoefte aan sociale contacten, maar huisartsen weten niet altijd waar ze moeten zijn om dit voor hen te regelen.

Maatwerk

In de pilot ‘Welzijn op reept’ kunnen huisartsen of praktijkondersteuners hun patiënten aanmelden bij de welzijnscoach. Er zijn nu drie praktijken die meedoen: in Jubbega, in Akkrum en Schoterpoort in Heerenveen. De welzijnscoach voert dan een aantal gesprekken met de patiënten om te ontdekken waar hun wensen liggen. Dat is echt maatwerk. De een is met twee gesprekken al klaar, de ander heeft meer ondersteuning nodig. Als mensen dat willen, gaat de welzijnscoach ook mee naar een activiteit. Dan is er een bekend gezicht bij.

Met de auto eropuit

Er zijn vijf arrangementen samengesteld, waaruit gekozen kan worden, in samenwerking met verschillende organisaties in Heerenveen. Bij het arrangement ‘Kunst en cultuur’ werkt Caleidoscoop samen met cultuurorganisatie Ateliers Majeur. Zo was er bijvoorbeeld een hulpvraag van een mevrouw die aan huis gebonden is. Haar man is overleden, ze voelt zich wat depressief en ze merkt dat haar gezondheid achteruitgaat. Vroeger toerde ze veel met haar man, en ze houdt van culturele dingen. Ze wil graag met de auto eropuit, naar een concert of – als het lekker weer is – naar bijvoorbeeld een theetuin. De welzijnscoach kon haar koppelen aan iemand van Ateliers Majeur en zij gaan nu helpen om dat mogelijk te maken.

Geloofsgesprekken

Dan is er het arrangement ‘Zingeving en spiritualiteit’. Hierin werkt Caleidoscoop samen met kerken en moskeeën. Heerenveen-breed, dus niet gekoppeld aan een bepaalde kerkgemeenschap. Een meneer was ontzettend eenzaam en had helemaal geen netwerk. In het gesprek met de welzijnscoach bleek dat hij behoefte had aan iemand die met hem over het geloof wilde praten: een heel concrete vraag. Een kerk wist wel iemand die met hem in gesprek wilde gaan.

Maatjes

De meeste mensen hebben gewoon behoefte aan contact, of ze willen hulp om naar een activiteit te gaan. Ook is er in deze coronatijd veel behoefte aan ‘maatjes’; mensen zijn vaak eenzaam. Hier hoort het arrangement ‘Vrijwilligerswerk’ bij. Een oudere meneer was ontzettend verdrietig toen zijn vrouw overleed. Er was een maatje voor hem gevonden, maar daar had hij geen klik mee. Toen nam de welzijnscoach hem mee naar een koffie-ochtend in wijkcentrum De As. Hij werd daar fantastisch opgevangen en hoorde er meteen bij. Hij komt nu iedere week en is helemaal ingeburgerd.

Wandelen

Dan zijn er nog de arrangementen ‘Bewegen, vitaliteit en sport’ en ‘Ontwikkelen en leren’. Dat laatste is in samenwerking met de bibliotheek: mensen kunnen dan bijvoorbeeld een cursus volgen of Nederlands leren. Vanwege corona is dit nog niet van de grond gekomen. Een beweeggroep staat ook nog in de steigers: In samenwerking met Sportstad (Scoren voor gezondheid) wordt er een activiteit opgezet voor mensen die graag willen wandelen.

Mooie matches

In het halfjaar dat de pilot nu draait, is er al een aantal mooie matches tot stand gekomen. Een meneer zocht een schaakmaatje en zo iemand kon al snel gevonden worden. Maar niet altijd is er direct resultaat. Vaak heeft het tijd nodig. Caleidoscoop is daarin ook afhankelijk van vrijwilligers of andere instanties. Toch heeft ‘Welzijn op recept’ al behoorlijk wat mensen kunnen helpen. De pilot zal dan ook zeker een vervolg krijgen.

Maatjes gezocht!

Caleidoscoop is op zoek naar mensen die voor iemand een maatje willen zijn! Heb jij af en toe wat tijd over en ben je 18 jaar of ouder? Er zijn momenteel veel mensen die wachten op een maatje: jongeren, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking. Zij zoeken iemand die af en toe koffie met hen wil drinken, een spelletje of klein klusje wil doen, of wil wandelen. Je maakt er iemand blij mee én voor jezelf is het heel verrijkend. Neem gewoon eens contact om op te kijken of het wat voor je is. Bezoek het Vrijwilligers Servicepunt van Caleidoscoop, bel met 0513 629090 of mail naar servicepunt@caleidoscoopheerenveen.nl.

Door: Hannah Zandbergen