Walk through TL diplomering bij het Nordwin College in Heerenveen

HEERENVEEN - Afgelopen vrijdag vond de, in beperkte mate, feestelijke diploma uitreiking plaats aan de geslaagden voor het TL-diploma bij het Nordwin College in Heerenveen.

 Van de 24 GL leerlingen die vorig schooljaar bij ons afstudeerden zijn er 20 met succes voor het aanvullende TL-diploma verder gegaan. Dit houdt in dat zij in leerjaar 4 een extra vak hebben gevolgd, een extra theorie vak of LO2. 

De Corona proof georganiseerdë diploma uitreiking vond plaats in de Plaza middels een walk through. Onder begeleiding van één ouder/verzorgende kreeg de gediplomeerde leerling “uit handen” van oud mentoren hun behaalde diploma uitgereikt. 

Dit alles onder het genot van gebak en een drankje.  

Inmiddels studeren de meeste geslaagden al weer een half jaar aan het MBO, richtingen als Verzorgende, Binnenvaart en Paardenhouderij zijn enkele voorbeelden. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden