Vogelwacht wil biodiversiteit in Le Roy tuin verbeteren

Foto: Peter Wouda

HEERENVEEN - Donderdagmiddag maakten vogelwachters Dylan Groenhof en Mike van der schaaf van de samen met een delegatie van de gemeente Heerenveen een wandeling door de Le Roy tuin in Heerenveen-midden. 

Ook Peter Wouda en Roelof Koster van de Stichting Tijd waren aanwezig.  Tijdens de wandeling werd er gekeken hoe het staat met de biodiversiteit in dit groene hart van Heerenveen-Midden. Er werd vooral gekeken naar mogelijkheden om de vogelstand te verbeteren door natuurlijke broedplekken te creëren en waar nodig nestkastjes te plaatsen.

,,De vogelstand in de Le Roy tuin is de afgelopen acht jaar flink achteruit gegaan. Dit heeft alles te maken met de diverse bouwprojecten in de omgeving. Hierdoor zijn veel vogelsoorten bijna of geheel vertrokken. Daarnaast zijn in het voorjaar diverse broedplekken verloren gegaan na een snoeiactie van de gemeente. Het zou mooi wezen als de gemeente dit gaat compenseren door op de kale plekken die na het snoeien zijn ontstaan weer struiken te planten. Je krijgt dan weer meer natuurlijke broedplekken” aldus Dylan Groenhof van de Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud.

Mike en Dylan houden al jaren de vogelstand in de Le Roy tuin in de gaten. Daarnaast hangen zij nestkasten op en houden bij hoeveel vogels hier gebruik van maken.

,,Ook omwonenden kunnen hun steentje bijdragen door een nestkastje op te hangen. Zo kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat er weer meer vogels komen naar de Le Roy tuin en omgeving” sluit Dylan af.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden