Vogelgriep: Raak geen dode vogels aan

Foto: Veiligheidsregio Fryslân

FRYSLÂN - Net als eind vorig jaar is er ook nu weer vogelgriep in Fryslân geconstateerd. Veiligheidsregio Fryslân vraagt om dode vogels niet aan te raken en gebieden met watervogels met rust te laten.

Mensen die een dode vogel aantreffen, kunnen dat melden bij het Friese Milieualarmnummer (058 212 24 22). Landelijk melding doen is ook mogelijk bij het Dutch Wildlife Health Centre of het Landelijke meldpunt voor dierziekten.

Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Als ze opvliegen, kunnen ze namelijk het virus verder verspreiden. Houd honden waar nodig aan de lijn en geef geen voer aan watervogels.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden