Voetpad achter kantoren aan de Abe Lenstra Boulevard

HEERENVEEN - Het voetpad langs het water achter de kantoren aan de Abe Lenstra Boulevard is geheel vernieuwd. Het pad was enkele weken afgesloten. Inmiddels kan er weer gewandeld worden. 

 

De bestaande asfaltverharding was niet bestand tegen worteldoorgroei. Om onveilige situaties in de toekomst te voorkomen is het asfalt vervangen door een betonverharding . Deze verharding is minder gevoelig voor de worteldoorgroei. De betonverharding bestaat voor 30% uit hergebruikte materialen wat ook nog een “verduurzaamheids-slag” genoemd mag worden. 

Daarnaast was de bestaande walbeschoeiing (achter UNIVÉ) in slechte staat van onderhoud. Deze damwand is afgezaagd en hier is een natuurlijke oever aangelegd. Daarmee krijgt het gebied een vergroeningsslag.  De bomen langs het parkeerdek zijn in een eerder stadium verplant naar het vak achter het pand van UNIVÉ.