Voedselbank krijgt voor 2.000 euro aan houdbare maaltijden van Lions Heerenveen e.o.

HEERENVEEN - Dinsdag 25 oktober jl. was Herman Spruyt gastspreker bij Lions Heerenveen e.o. Herman vertelde gepassioneerd over zijn mooie werk als vrijwilliger bij de Voedselbank. 

Herman is bij Voedselbank Heerenveen verantwoordelijk voor fondsen- en voedselverwerving.

Doelstelling van de Voedselbank

In het kort staat de Voedselbank voor het inzamelen van voedsel en/of voedseloverschotten dat zal worden vernietigd. Het kosteloos ter beschikking stellen van dit voedsel aan mensen die tijdelijk geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de gemeente Heerenveen bestreden.

De exploitatie van een voedselbank waarbij centraal staat: het waarborgen van continuïteit van die werkzaamheden, die gericht zijn op voorkoming van verspilling van goed voedsel en het helpen van mensen die in armoede leven.

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de voedselbank worden vergoed.

Een bijdrage leveren

Waar de voedselbank momenteel behoefte aan heeft zijn houdbare maaltijden, denk hierbij aan rijst, pastaproducten, soep en pannenkoekmix. Als Lions helpen we graag en hebben Herman direct toegezegd voor € 1.000, - aan houdbare maaltijden te leveren en gezamenlijk na te denken over een lokale stratenactie. Hiermee doen we een poging om de voedselbank continu van houdbaar voedsel en maaltijden te kunnen voorzien met de hulp van de inwoners van Heerenveen e.o..

Poiesz Akkrum verdubbeld tot € 2.000,-

De Lions leden Otto Hoekstra en Jan Rinzema hebben dit initiatief opgepakt en direct contact opgenomen met Poiesz Akkrum. Bedrijfsleider Arjen Beckers vond dit zo’n sympathiek initiatief dat Poiesz Akkrum besloot het bedrag te verdubbelen.

Vandaag zijn de gevraagde houdbare maaltijden (336 pakken zilvervliesrijst, 371 pakken vlug kokende spaghetti, 289 blikken tomatensoep, 196 pakken pannenkoekmix, 541 pakken spaghettimix opgehaald in Akkrum door Herman Spruyt

Op de foto, van links naar rechts, Otto Hoekstra, Herman Spruyt en Arjen Beckers.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden