Vijf Koninklijke onderscheidingen in Heerenveen

HEERENVEEN - Vanwege de coronamaatregelen zullen er ook dit jaar geen Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt op maandag 26 april.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan belde maandagochtend 26 april 2021 de gedecoreerden op om te melden dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om hem/haar te benoemen in een ridderorde. Woensdag 28 april worden de versierselen door burgemeester aan onderstaande gedecoreerden overhandigd.

Mevrouw Antje Aaltje (Anneke) Durkstra-Kromhout uit De Knipe

Mevrouw Durkstra (77 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aanvullende informatie:

 • was 6 jaar bestuurslid van plaatselijk belang De Knipe
 • was mede-oprichtster en raadslid van de ‘Actiegroep Megapark NEE’
 • is 37 jaar secretaris, koster en gastvrouw van de Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe
 • is 37 jaar toneelspeelster/regisseur bij de toneelvereniging De Krinkjespuiers in De Knipe
 • is 28 jaar regisseur bij de toneelvereniging “SPUL” in Bontebok
 • is 25 jaar inzamelaar van kleding van de Stichting Groningen, Friesland en Drenthe voor Roemenië
 • is 25 jaar vrijwilligster bij de dagbestedingsgroep van de stichting De Knipe Actief

De heer Derk Jan (Dirk) Kleinhesselink uit Heerenveen

De heer Kleinhesselink (74 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aanvullende informatie:

 • was 8 jaar secretaris/penningmeester van de Participatieraad Heerenveen
 • is 24 jaar vrijwilliger/voorzitter van de interkerkelijke stichting aanloophuis ‘Oer de Brêge’ in Heerenveen
 • is 7 jaar bestuurslid van de werkgroep (H)eerlijk Heerenveen
 • is 7 jaar secretaris van de Taakgroep Duurzaamheid Trinitas 

Mevrouw Wopkje (Wob) Mulder-Bekhof uit Heerenveen

Mevrouw Mulder (92 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aanvullende informatie:

 • was 6 jaar vrijwilligster bij Humanitas
 • was 9 jaar penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen, afdeling Heerenveen
 • is 45 jaar vrijwilligster/activiteitenbegeleidster in woonzorgcentrum Coornhertstate in Heerenveen

Mevrouw Martzen (Matsje) Scholte-Jonkman uit Aldeboarn

Mevrouw Scholte (72 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aanvullende informatie:

 • had 45 jaar diverse functies, waaronder voorzitter, bij de korfbalvereniging Altijd Kwiek op De Veenhoop
 • was 45 jaar bestuurslid van het Veenhoop Festival
 • was 19 jaar bestuurslid van de ruilverkavelingscommissie Swette–de Burd
 • is 60 jaar mede-organisator / bestuurslid van de Trekkerbehendigheidscommissie ‘It Swettegebied’
 • is 40 jaar bestuurslid van plaatselijk belang Goëngahuizen

 

 

Mevrouw Sjoukje Stastra-Mulder uit Heerenveen

Mevrouw Stastra (83 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aanvullende informatie:

 

 • Sjoukje Stastra-Mulder begon haar loopbaan als leidster bij o.a. de gymnastiekvereniging WIK-FTC in Heerenveen. In 1985 is ze begonnen met het geven van les aan ouderen (meer bewegen voor ouderen), volksdansen en countryline dancing