Versterk de samenwerking en leefbaarheid!

Foto: Gewoan Dwaan/Douwe Bijlsma

HEERENVEEN - Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds.

Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland.

Op 10 januari opent het fonds voor de tweede ronde. Er kan tot en met 3 februari 2022 subsidie worden aangevraagd. Projectbureau Streekwurk Zuidoost Friesland roept initiatiefnemers op om tijdig in contact te komen. Een projectadviseur van Streekwurk bekijkt of jouw idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag. Het projectbureau kun je bereiken via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00. Voor meer informatie over het Regiofonds zie www.heerenveen.nl/actueel/regiofonds