Verkeersveiligheidslabel Fryslân voor OSG Sevenwolden

HEERENVEEN - OSG Sevenwolden, locatie Fedde Schurer heeft als eerste middelbare school in Heerenveen het verkeersveiligheidslabel Fryslân behaald. 

Het Verkeersveiligheidslabel Voortgezet Onderwijs is een kwaliteitskeurmerk en geeft aan dat een school veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie. Zo was er de Fiets APK voor de eersteklassers, had klas 2 een verkeersmarkt, voerden de derde klassers een Lagerhuis-debat over het verkeer en kreeg klas vier les van de Traffic Informers.

Bij het behalen van dit label is ook een geldbedrag toegekend. Hiermee wil de school blijvend aandacht besteden aan de verkeersveiligheid.

 Op de foto overhandigt Willem Vreeling van de stichting SBV tijdens de Fiets APK het Verkeersveiligheidslabel aan Marnick van Lith, teamleider gymnasium Sevenwolden
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden