Vereende krachten in Knooppunt Heerenveen

HEERENVEEN - De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg in het vmbo voorbereid. Het Bornego College is één van de scholen die als pilot dit praktijkprogramma uitvoert. 

In Het Knooppunt van Heerenveen en de werkgroep PRIO van het Friesland College vonden zij een logische partner voor de pilot. Afgelopen donderdag presenteerden zo'n 50 leerlingen van het Bornego College hun ideeën ten aanzien van vraagstukken uit de lokale gastvrijheid. Dit was de afsluiting van een 6-weeks traject waarin de nieuwe leerweg (samenvoeging van de gemengde en de theoretische leerweg in het vmbo) werd vormgegeven. De leerlingen van het Bornego College werden eind januari gekoppeld aan leidinggevende studenten van de opleiding Travel & Hospitality (Toerisme) van het Friesland College.

Deze studenten werken al sinds september, in Het Knooppunt, aan deze vraagstukken. De vmbo-leerlingen ondersteunden hen in de fase waarin mogelijke oplossingen voor het vraagstuk gebouwd, getest en gevalideerd moesten worden. Omdat burgerschap een belangrijke pijler is het onderwijsprogramma van beide scholen, stonden de thema's inclusief toerisme, ecotoerisme en de Friese taal en cultuurhistorie centraal. De middelbare scholieren konden profiteren van het netwerk van Het Knooppunt en Het Friesland College en daardoor deelnemen aan creatieve, verdiepende workshops van o.a. Dd Autisme Campus Friesland en de Afûk.