Terublik op raadsvergadering van donderdag 18 februari

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd deze vergadering digitaal gehouden.

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van woensdag 18 februari.

Aangenomen: Motie Geen hulp bij gesprek over vermoeden misbruik of fraude

Over deze motie werd opnieuw gestemd omdat in de raad van 28 januari 2021 de stemmen staakten (15 voor en 15 tegen).
De raad verzoekt het college oplossingen aan de raad voor te leggen over: hoe de gemeente aan de inwoners die verdacht worden van bijstandsfraude en aan de inwoners die een terugvordering en boete opgelegd hebben gekregen, dezelfde rechten en plichten kunnen geven als aan inwoners die verdacht worden van diefstal of fraude.

Veiligheidsregio Fryslân Zienswijze oprichting Werkgeversvereniging WVSV

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze over oprichten WVSV in te dienen bij Veiligheidsregio Fryslân.

In september 2020 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s. Deze vereniging kan namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelen met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van alle veiligheidsregio's. Het besluit tot deelname aan de WSVS wordt genomen door het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân, maar eerst mogen de Friese gemeenteraden laten weten wat ze van deelname aan de WSVS vinden.

Aanpassing stedenbouwkundig plan De Fjilden, Nieuwehorne

In Nieuwehorne op de woningbouwlocatie De Fjilden is het plan om nog eens zes woningen te bouwen. Hiervoor moet het eerder gemaakte stedenbouwkundig plan voor deze locatie worden aangepast.

Bestemmingsplan Heerenveen Hoek Nieuwstraat en De Heideburen Herontwikkelingsplan

Voor de bouw van twee woonhuizen en 35 appartementen op de hoek Nieuwstraat- Heideburen in Heerenveen is het bestemmingsplan aangepast.
De plannen passen in het gemeentelijke woningbouwprogramma, ze dragen bij aan vernieuwing en versterking van het centrum door vrijgekomen kantoorruimte te vervangen door woningen. 

Bestemmingsplan hoek Kerkstraat 44/ Nieuwstraat in Heerenveen

Voor de bouw van 17 appartementen in de Kerkstraat 44 in Heerenveen is het bestemmingsplan aangepast. Aanleiding van de plannen is de wens van de gemeente om verouderde delen van het centrum weer toekomstbestendig te maken.

Afgeven van een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor de  Zeilschool voor de legalisering vakantiewoningen Pean 1A te Nes

De gemeenteraad heeft voor de 12 lodges op het adres Pean 1 te Nes een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gebouwde lodges zijn niet conform de verleende vergunning gebouwd en daarom vraagt de eigenaar een vergunning te verlenen voor de al gebouwde lodges.

Kaders voor de uitvoering van de Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2022. De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de kaders voor de uitvoering van de wet, als het gaat over:

  • Adviesrecht bij afwijkingen
  • Uitgebreide procedure
  • Participatie (vooroverleg)