Subsidieregeling Bio- en bodemdiversiteit

SNEEK- Initiatiefnemers met ideeën om de biodiversiteit in Fryslân te verbeteren, kunnen tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen. Hiermee wil de provincie de rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân stimuleren. In totaal is er €240.000,- beschikbaar.

De rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân neemt af. De provincie wil die trend keren en werkt daarom aan een biodiversiteitsherstelprogramma. Hierin is niet alleen aandacht voor herstel van de biodiversiteit, maar ook voor verbinding tussen economie, natuur en landbouw, bewustwording in de samenleving en kennisdeling. Met deze subsidieregeling wil de provincie alvast initiatieven steunen die hierbij aansluiten.

Projecten voor bio- en bodemdiversiteit

Er is voor twee soorten projecten subsidie aan te vragen: projecten gericht op biodiversiteit en projecten gericht op bodemdiversiteit. Voor beide is €120.000,- beschikbaar (in totaal €240.000,-).

Wat voor projecten komen in aanmerking?

Het project moet gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie van de biodiversiteit. De projecten moeten inspireren, dragen bij aan samenwerking tussen partijen en de verbinding tussen herstelstrategieën, worden actief uitgedragen en leveren zichtbare resultaten op.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Het optimaliseren van bermbeheer langs wegen, om verbindingen te maken tussen leefgebieden;
  • Het verbeteren van het leefgebied van een kwetsbare plant- of diersoort in Fryslân;
  • Onderzoek naar de microbiologie in de bodem;
  • Bodemverbetering, zoals het bevorderen van organische stoffen in de bodem;
  • Het versterken van de betrokkenheid en kennis van inwoners van Fryslân over biodiversiteit.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor georganiseerde groepen zoals verenigingen, stichtingen, maatschappen of medeoverheden. Komt u niet in aanmerking voor deze regeling en wilt u toch iets doen met biodiversiteit? Dan helpen we u graag verder via het Iepen Mienskipsfûns.

Tot 75% van de kosten van een project is subsidiabel, tot een maximum van €24.500,-.

Aanvragen

Een aanvraag indienen kan tot en met 30 september 2020 via dit formulier. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de (compleet ingevulde) aanvragen.

Vragen

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân via 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl. Zij verwijzen u door naar de juiste persoon.

Te downloaden:

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden