Stichting ‘Leefbaarheid Rottum Oudehaske De Greiden, De Heide eo maakt zich zorgen over komst AZC

HEERENVEEN - Met de oprichting van de Stichting ‘Leefbaarheid Rottum Oudehaske De Greiden, De Heide eo’ heeft een grote groep bezorgde bewoners uit die dorpen en wijken zich verenigd om de gemeentes De Fryske Marren en Heerenveen af te laten zien van de komst van een groot AZC op de voorgenomen lokatie Heerenveen-West. 

De Stichting maakt zich grote zorgen over onder meer de leefbaarheid in en om de dorpen en de wijken bij de komst van 900 asielzoekers in het landelijke gebied.

Daarnaast is de Stichting niet te spreken over de communicatie en de timing die de gemeentes hebben gevolgd bij het kenbaar maken van de plannen. "Vlak voor de zomervakantie, niet volledig en niet in de lijn met de zo gepredikte transparantie, overleg, burgerparticipatie en openbaarheid van bestuur’, stelt het Stichting bestuur; ‘Uiterst zorgelijk, politiek ouderwets, verwijtbaar, afstandelijk, onbetrouwbaar, inconsistent met eerdere berichtgeving en vooral niet in het belang van de burgers wat B&W van beide gemeentes hier nu doen. Wie vertegenwoordigen ze nu eigenlijk?"

Bijeenkomst in Rottum

De Stichting roept tevens bewoners uit de dorpen en wijken op om op woensdag 30 augustus vanaf 19.30 uur de ingelaste informatiebijeenkomst in het Dorpshuis van Rottum bij te wonen. Daar geven op herhaald verzoek van onder meer Dorpsbelang Rottum en de Stichting burgemeester Fred Veenstra van de Fryske Marren, een vertegenwoordiger van het COA en de politie antwoord op de vragen die in de dorpen en wijken leven.