Stichting Caleidoscoop: “Doen wat nodig is, dichtbij de inwoners”

HEERENVEEN - “We zijn trots op de creativiteit van al onze medewerkers en vrijwilligers.” Aan het woord zijn Harald de Kluizenaar en Imkje de Goede van welzijnsorganisatie Caleidoscoop. 

Harald is directeur-bestuurder van de stichting en houdt zich bezig met de bedrijfsvoering. Imkje werkt als manager voor de organisatie en is vooral inhoudelijk deskundig. ,,Maar het gaat niet over ons,” roepen ze beiden tijdens het interview, “want we zijn er voor de inwoners van de gemeente Heerenveen. Het draait om hen!” En dat zegt alles over het doel van Caleidoscoop: met elkaar werken aan een leefbare samenleving. Harald de Kluizenaar en Imkje de Goede kijken terug op het afgelopen jaar en vertellen over de plannen van Caleidoscoop voor 2021.

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar, ook voor welzijnsorganisatie Caleidoscoop. Toch kijken Harald de Kluizenaar en Imkje de Goede er met een goed gevoel op terug. “Er is met elkaar gezocht naar wat er nog wél kon, ondanks alle beperkende maatregelen.” Zo konden de ‘huiskamers’, waar kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen worden, niet doorgaan.

Verbinding

“Eén van de collega’s heeft een pony,” vertelt Imkje, “en ze heeft aan de kinderen gevraagd of ze deze pony om de beurt wilden verzorgen. Prachtig toch? Ook de gezinsmaatjes hebben hun uiterste best gedaan. Ze bleven redenen bedenken om hun gezin toch op te zoeken. Om even te vragen: ‘Hoe is het met je, lukt het allemaal nog?’” Harald vult aan, dat er tijdens de eerste lockdown een straatbingo georganiseerd is, met een grote megafoon. “Ik was eerst wat terughoudend over het plan, maar het bleek een groot succes te zijn! In straten waar mensen niet zoveel contact hadden met elkaar, ontstond toch op deze manier verbinding tussen de buurtbewoners. En achteraf werd er gevraagd, of we samen met hen een burendag konden organiseren.”

Preventie door presentie

Het afgelopen jaar heeft hen geleerd om nog meer de straat op te gaan en te kijken naar wat er wél kan. “Doen wat nodig is, dichtbij de inwoners van onze gemeente. Dat deden we altijd al, en het is nu meer dan ooit belangrijk. De crisis is nog niet voorbij en zal ook in 2021 een groot deel van ons werk bepalen”, aldus Harald. “We hebben het afgelopen jaar wel gemerkt hoe belangrijk het is om zichtbaar te blijven voor de inwoners van onze gemeente. Als je als welzijnsorganisatie aanwezig bent in de dorpen en wijken, en mensen kennen je van gezicht, dan heb je sneller contact en kun je problemen vóór zijn. Het geeft een sterke sociale basis en kan bijvoorbeeld eenzaamheid onder inwoners voorkómen. ‘Preventie door presentie’, is dan ook de titel van ons jaarplan.” Caleidoscoop zal het komende jaar aanwezig zijn op verschillende plekken in de gemeente Heerenveen. “We zijn nu centraal gehuisvest in wijkcentrum De As. Komend jaar gaan onze collega’s op meer plekken in de gemeente werken, waarbij we samenwerken met andere organisaties”, licht Harald toe. “De organisaties waar we mee samenwerken, kunnen op hun beurt weer gebruik maken van wijkcentrum De As. Een win-win situatie.”

Gebiedsgericht werken

Imkje geeft als voorbeeld een opbouwwerker van Caleidoscoop, die iedere donderdagochtend in ‘De Doarpskeamer’ in Akkrum te vinden is. “Mensen weten dat ze daar zit. En zij hoort en ziet op haar beurt veel. Zo was er een gezin in Akkrum dat moeite had om hun tuin goed bij te houden. Doordat de opbouwwerker het gezin, in overleg met de woningstichting, in contact bracht met groenliefhebbers, wordt de tuin waarschijnlijk in het voorjaar een dorpstuin, onderhouden door dorpsbewoners.” Het is een voorbeeld van ‘gebiedsgericht werken’, de aanwezigheid van preventieteams van Caleidoscoop, GGD en SMWF in verschillende gebieden van de gemeente Heerenveen.

Imkje: “We werken steeds minder vanuit een thema, zoals eenzaamheid, financiële problemen of laaggeletterdheid. Want als iedereen aan zijn eigen thema gaat trekken, komt er niets in beweging. In plaats daarvan kijken we per vraag hoe wij mensen kunnen helpen. Dat is de beste vorm van preventie en zo werken we vanuit de breedte aan de participatiesamenleving. Eigen kracht staat hierbij centraal, wat betekent dat de teams samen met de inwoners van de gemeente Heerenveen meedenken hoe iemand zoveel mogelijk zelf hulp in kan schakelen van bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Door deze aanpak kunnen ouderen bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven wonen.”

Activiteiten in 2021

Harald: “Naast de aanwezigheid van de opbouwwerkers, preventiewerkers en VSP-ers in de buurten en wijken, kunnen mensen Caleidoscoop ook weer tegenkomen bij de activiteiten rondom opvoeden en opgroeien, zoals de zomerspelweek en de huiskamers. Ook is er natuurlijk het jongerenwerk. Hier valt jongerencentrum Casa onder. Dan zijn er de wat bijzondere taken van de stichting, zoals bijvoorbeeld Steunpunt ‘De Barones’, de budgetmaatjes en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Heerenveen.”

Stichting Caleidoscoop moet helaas dit jaar afscheid nemen van de klussendienst ‘Graag Gedaan’ en ook van ‘Hart voor Heerenveen’. Nieuw is het Maatschappelijke Dienst Tijd project ‘MDT-Divers’, een samenwerking van vijf Friese welzijnsorganisaties, waarbij jongeren tussen 16 en 27 jaar kennis kunnen maken met bedrijven en organisaties in de regio en ze onder begeleiding hun talenten kunnen ontwikkelen.

De ruimte in dit artikel is te beperkt om recht te doen aan alle activiteiten van Caleidoscoop. Harald de Kluizenaar en Imkje de Goede houden u in de komende edities van GrootHeerenveen graag op de hoogte van de ontwikkelingen en verdere activiteiten van Caleidoscoop.

Door: Marije Nutma